SANAT HARAM MIDIR, HELAL MİDİR?

Allah kendi sanatını gerek makro gerek mikro âlemde gösterir... Kulağa ya da göze çok hoş gelen bir mahlûk size çok hoş duygular hissettiriyorsa bunun var edicisi sanatın Yaratıcısıdır. Bir şiiri oluşturan ilham Yaratıcıdan gelirken kulun düşünceleri duygularıyla buluşup ilhamı Allah’ın rızasına uygun ya da uygunsuz olarak geliştirir. Her şeyi yaratan Allah, evrendeki her şeyin ham maddesinin ve bu ham maddelerin art arda gelip herhangi bir şey oluşturmalarındaki kanunların da yaratıcısıdır.

Akıl sahipleri Allah’ın yarattığı ham maddeleri alarak Allah’ın yarattığı kimya kanunlarıyla şekillendirip, fizik kanunlarına göre icat edilen cihazlarla ve matematiksel hesaplarla birleştirerek hizmete dönüştürür. Bunları yapan insan, her şeyi Allah’ın yarattıklarıyla birleştirdiği için insanın icadı, aslında insanın Allah’ın evrende sakladıklarını keşfidir. Kur’an’ı Kerim’in hiçbir yerinde müziğin, heykelin, resmin yasaklandığına veya kötü bir uğraş olduğuna dair tek bir izah mevcut olmayıp, bunlar unutulmuş da değildir.

“Musiki dinleyen bir kişiye cennette ruhanileri dinleme izni verilmez” (1).

“Şarkı kalpte nifak bitirir” (2).  

“Ümmetimden bir topluluk bulunacak saf ve yünlü ipeği, çalgı aletlerini helal edinecekler” (3).

“Allah şarkıyı, onun alış verişini, parasını, öğretmeyi ve dinlemeyi haram kılmıştır” (4).

Bu son hadisi kitabında zikreden Muhammed Gazali, sahabeden rivayetlerle, İbn-i Hazm’ın da izahlarını delil göstererek, nakilcileri inceleyerek, bu hadisin ve evvelki incelediğimiz hadislerin uydurma olduğunu ispatlar. Aslında Resulullah’ın müzik dinlediğine, müziği teşvik ettiğine dair de hadisler vardır. Bu arada vurmalı sazlarla müziğin helal olabileceği, telli ve üflemeli sazların ise haram olduğuna dair acayip izahlar da mezheplerin temel dini kaynak diye yutturdukları ilmihal kitaplarında yer alır. Baştan aşağı kaos, baştan aşağı çelişki…

“Peygamber zamanında def çalınıyor, Peygamber de dinliyormuş, demek ki def, darbuka gibi vurmalı sazlar helal, telli, üflemeli sazların ise hepsi haramdır” diyen mezheplerin çelişkili açıklamaları ilmihal kitaplarında geçer. Müzik kadar yoğun olarak karşı çıkılmasa da şiire karşı çıkanlar da olmuş ve yalnız dini şiirlere izin verilmiştir. Şarkı ya da şiir, elbette neye hizmet etiğine göre değerlendirilmelidir.

“Sizden birinizin içinin kusmuk ve kanla dolu olması şiirle dolu olmasından daha hayırlıdır” (5).

Heykele neredeyse tüm mezhepler çok şiddetli bir şekilde karşı çıkmışlardır. Putperestliğe yol açtığı için karşı çıkıldığı cevabı da hemen hazırdır. Hindular ineğe tapmaktadırlar Resul bütün inekleri öldürtmedi; Mecusiler ateşe tapıyordu diye bir daha ateş yakılmamasını emretmedi; Güneşe tapanlar olduğu için İbrahim peygamber güneşi ve gündüzü lanetlemedi. Hatta Hz. Süleyman’ın saltanatının bir şaşası olarak gösterilen heykel sanki uzaktan övülür gibi teğet geçiyor ve yasaklanmıyor: “Ona dilediği şekilde kaleler, heykeller, havuzlar gibi çanaklardan, yerinden kalkmayan kazanlardan ne dilerse yaparlardı. Ey Davud ailesi, şükrederek çalışın. Kullarımdan şükredenler azdır.” (6).

“Kim resim yaparsa, Allah onu Kıyamet günü yaptığı resim sebebiyle, resmindekilere ruh üfleyinceye kadar azab eder. Hiçbir zaman resimdekilere ruh üfleyemez”  (7).

“Köpek ve resim bulunan eve melekler giremez”  (8).

Azrail de melektir ama köpek ya da resim bulunan evlere girip canları alabilmektedir. Bu çelişki ve saçmalıklar ironik ifadelere yol açmaktadırlar. İslam’ı yanlış tanıtıp kitleleri dinden soğutanlar, kendilerini dinin ilgilenmediği sanattan mahrum etmektedirler. “İnsanların eğlenecek vakti mi var hizmete talip olalım” diyorsanız saygı duyabiliriz ama yine de haram ve helal konusunda hüküm vermek yalnızca Allah’a aittir. Önemsemeyebilirsiniz, keyif almayabilirsiniz hatta sıkılabilirsiniz ve yan bile bakmayabilirsiniz; ama haram kılamazsınız. Bu durum Müslümanlık anlayışına üstelik evrensel bir boyutta zarar vermektedir. Ecnebilerin hakkımızdaki yanılgıları bu gibi uydurmalardan kaynaklanmaktadır. Allah Kur’an’da şöyle buyuruyor: “De ki: Allah’ın kulları için çıkardığı süsü ve güzel rızıkları kim haram etti. De ki: Bunlar dünya hayatında iman edenler içindir, kıyamet günü ise yalnızca onlarındır. Bilen bir topluluk için biz ayetleri böyle detaylandırırız.” (9).  

Kur’an’a göre iman edenler Allah’ın yasaklamadığı güzelliklerden faydalanarak Allah’a şükrederler. Gelenekçi İslam ise sürekli yasaklama, zorlaştırma, çirkinleştirme ve sıkıcı olma peşindedir. Bu zihniyetin sahipleri, Allah’ın yasaklamadıklarını yasaklayıp insanları Allah’a daha fazla yaklaştırdıklarını, daha takva yaptıklarını zannederler. Oysa Allah dinden eksiltmeyi de, dine ilaveyi de kınar: “Ey iman edenler, Allah’ın sizin için helal kıldığı güzel şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın. Allah haddi aşanları sevmez.” (10).

Uydu kanallarından birinde tınısı kulağa son derece hoş gelen bir kilise ilahisi dilemiştim. Hep birlikte söylüyorlar ve bazıları duygulanarak ağlıyorlardı. O kadar harika bir ritmi vardı ki, bunun bir Hıristiyanlık ilahisi olduğunu bilmeyen bir Müslüman kolaylıkla etkisi altında kalabilir. Bizim ümmetimizde de müzik sayesinde birçok dini mesaj verilip, insanların bilinçaltına birçok gerçek sokulabilir. Hıristiyan uydurmacılığının inanç alanına soktukları saçma izahlara rağmen, sırf daha medeni, renkli yaşam stilinin etkisiyle Hıristiyan olanlar bile vardır. O kilise müziği son derece etkili olmasaydı cemaatin hepsini ağlatabilir miydi?

“Resim yapanlara kıyamet günü muhakkak azap olunur. Bu kimselere, ‘yaptığınız resimleri diriltin’ denilir”  (11).

“Şu resimleri yapanlar yok mu? İşte kıyamet günü bunlara ‘haydi yaptığınız resimlere can verin’ diye azap edilir”  (12).

“Kıyamet günü en şiddetli azaba uğrayacak olan ressamlardır”  (13)..

Kur’an, “Gerçekten Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise dilediğini bağışlar” (14) dediği halde, hadis nasıl oluyor da, “Cehennemde en şiddetli azaba uğratılacak kişiler ressamlardır” (15) diyebiliyor?

Kur’an’a göre en büyük günah Allah’a ortak koşmadır. Allah ortak koşmayı affetmeyeceğini söylemekte, bunun dışında her günahın belki affedilebileceğini belirtmektedir. Bu yüzden Allah’ın en şiddetli azabına uğrayacak olanlar da en büyük günahı işleyenler yani ‘ortak koşanlar’dır. Oysa Buhari’nin yukarıda alıntıladığımız hadisine göre en şiddetli azaba ressamlar uğrayacaklardır. Bu hadis başta Kur’an ile çelişmektedir. Ayrıca mantık ile çelişen bu hadisin çeliştiği başka hadisler de vardır. Örneğin diğer bir hadise göre, “Cehennemde en şiddetli cezaya satranç oynayanlar çarptırılacaktır” (16).

Hafız Zehebi, İbni Abbas’ın, nasıl bir yetimin satranç aletini yaktığını, satranç haram olmasa bu aleti yakmasının mümkün olmayacağını anlatarak zırvalar. Kafanıza göre haram icat edemeyeceğini mi görmek istiyorsunuz?

“De ki: ‘Size ne oluyor ki Allah’ ın size rızık olarak indirdiği şeylerden bir kısmını haram, bir kısmını helal yapıyorsunuz?’. De ki: ‘Allah mı size izin verdi, yoksa Allah’a iftira mı ediyorsunuz?’ ” (17).

Sanat yapan kişi bizim şu felsefemizin bilincindeyse sanatçılığının ne sakıncası olabilir?: Asıl sanat ağaçtan sandalye yapmak değil, elma yapabilmektir…

KAYNAKLAR:

1. (Kurtubi, 14/53). 2. (Ebu Davud). 3. (Sahih-i Buhari). 4. (Muhammed Gazali/Nebevi Sünnet, sayfa: 111). 5. (M. Mesabih: 4/4809). 6. (Sebe Suresi: 13). 7. (Buhari, Tabir: 45, Nesai, Zinet: 114). 8. (Tırmizi, 4. Cilt, No: 2955). 9. (Araf Suresi: 32). 10. (Maide Suresi: 87). 11. (Sünen-i İbni Mace h: 2151). 12. (Sahih-i Buhari: 12/112). 13. (İbn Hacer El Heytemi, İslam’da Helal ve Haramlar: 2/92; Buhari, Tesavir: 89). 14. (Nisa Suresi: 48). 15. (Buhari, Tesavir, 89). 16. (Büyük Günahlar, Hafız Zehebi, sayfa: 9697). 17. (Yunus Suresi: 59).

                                           

   ASRIN İDRAKİNE GÖRE HADİS USULÜ  21 / 31.12.2009/ YÜKSEL YILMAZ

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
CANLI BOMBA NASIL ANLAŞILIR? Genel 10.06.2021
İSLAM NEYİNİZE YETMEDİ DE TASAVVUF İMDADINIZA YETİŞTİ? Genel 26.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (2) Genel 15.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Su Sıçratmak Kaza Sebebidir Genel 17.06.2021
Toplumsal Histeri Genel 28.05.2021
İNSANIN KENDİSİNE YABANCILAŞMASI Genel 23.05.2021
DAĞILMIŞ MİLLETLER Genel 22.05.2021
Varlığımızı Anlamlandırmak Genel 20.05.2021