TOPU TOPU ELLİ DÖRT FARZ

 1.  Allah Tealayı zikretmek (ne konuda nasıl zikrettiğin önemli)
 2.  Helalinden kazanıp, yemek içmek
 3.  Abdest almak
 4.  Beş vakit namaz kılmak (nasıl kıldığın önemli ve ayrıca namaz emirdir)
 5.  Cünüplükten yıkanmak (bu da farz değil, emir kipiyle gelmiştir)
 6.  Kişinin rızkına Allah'ın kefil olduğunu bilmek (buna farz denmez)
 7.  Helalden temiz elbise giymek (………emir)
 8.  Allah'a tevekkül etmek (emir…….)
 9.  Kanaat etmek
10. Nimete karşı şükretmek (Allah’a şükretmek)
11. Allah'tan gelen kazaya razı olmak
12. Allah'tan gelen belaya sabretmek
13. Günahlardan tövbe etmek (bu da emir)
14. İhlasla Allah'a ibadet etmek (bu bir bakıma hepsini kapsar zaten)
15. Şeytanı düşman bilmek
16. Kur'an-ı Kerim’i kesin delil kabul etmek
17. Ölümü hak bilmek (ölümü hak bilememek diye bir şey de mi var?)
18. Allah'ın sevdiğini sevip, sevmediğinden uzak durmak
19. Ana-babaya iyilik etmek (hala emir’e farz diyor)
20. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak (adı üstünde ‘emretmek’)
21. Akrabayı ziyaret etmek
22. Emanete hıyanet etmemek
23. Gücü yetenler için hacca gitmek
24. Allah'a ve Peygamberine itaat etmek
25. Günahlardan kaçıp Allah'a sığınmak
26. Müslüman idarecilere itaat etmek
27. Âleme ibret gözü ile bakmak (ibret değil, tefekkür; sadece şer ibrettir)
28. Tefekkür etmek, düşünmek
29. Dili kötü sözlerden korumak (bu da bir kısmını kapsıyor)
30. Oruç tutmak (ama nasıl bir oruç?)
31. Kimse ile alay etmemek
32. Harama bakmamak (gözlerle)
33. Sözünde doğru olmak
34. Kulağı, yasak şeyleri dinlemekten alıkoymak
35. İlim öğrenmek
36. Ölçü ve tartıyı doğru yapmak
37. Allah'ın azabından korkmak
38. Allah uğrunda cihad etmek
39. Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek
40. Nefsin arzularına uymamak
41. Allah yolunda yemek yedirmek
42. Yetecek kadar rızık kazanmak
43. Zekatı vermek ve fakirlere yardım etmek
44. Hayız ve nifas hallerinde zevceye yaklaşmamak
45. Bütün günahlardan kalbi arındırmak
46. Kendini büyük görmemek
47. Büluğa ermemiş yetimin malını korumak
48. Livatadan (cinsi sapıklıktan) sakınmak
49. Beş vakit namaza devam etmek
50. Haksız yere kimsenin malını yememek
51. Allah'a eş koşmamak
52. Zinadan sakınmak (uzak durmak)
53. İçki içmemek
54. Yalan yere yemin etmemek ve yalan konuşmamak.

55.  Faiz yememek, diye bu devam eder gider… Kur’an’daki emir ve nehiyler bu kadarla sınırlı değil. Madem kapsayan ve kapsanan maddeler halinde sıralama yapılmış, mesela nikâhla ilgili, mirasla ilgili vs. pek çok konuyla ilgili daha pek çok farz sıralanabilir. Dün bunlar sindirildi; ama artık 21. yüzyıldayız ve şimdiki çocuklar çok daha zekiler.

Baştan düzeltmeye çalıştım ama dikkat ettiyseniz ortalara yaklaşınca bıkıp vaz geçtim. Bunu kim hazırladıysa acınacak bir hali var. Daha “farz” ile “emir”i bile ayıramıyor. Kur’an’ın neresinde bir farz varsa onun kazası da olabiliyor; ama emir ne ertelenir ne kaza ne de yeri başka şeyle telafi edilebilir. Mesela “adalet” emirdir. Emir Allah’ın “yapın” ya da “yapmayın” şeklindeki buyruğudur. Tüm farzların kazası vardır. Mesela oruç.

            Dinin bağrından giriniz; yani Kur’an’dan… O zaman anlaşılacaktır ki maddeler halinde sıralamanın sonu gelmiyor. Sadece Allah’a inanmak bile yetmiyor. Nasıl bir inançla inanmak? Nasıl bir Allah var? Nasıl bir ehadiyet söz konusu? Mesela Allah tek… Ama çiftin teki değil ve dikkat, yedeksiz olarak tek. Uzun yol otobüsü şoförü de şoför mahallinde tek, ama yedekli olarak tek. Şu halde Allah’ın tekliği, çiftin yarısı olan ya da ikinin yarısı olan tek değil. Bir inanma farzının içinde bile birçok inanma farzı yatıyor olduğuna göre –ki daha pek çok misaller verilebilir- inanmanın nasıllığı ile devam edilirse elli dördü elli dört bin kere katlayacaktır. Kur’an’da var olanın her birine inanmak farzdır. Kur’an’da emredilenin hepsine uymak ve nehyedilenin hepsinden uzak durmak birer farzdır. Zaten itikat bozuksa kaç farzı yerine getirdiğinizin de önemi yoktur… O halde farzın 54 ile sınırlanmadığını unutmayın…

                                                          20 Ağustos 2009/ YÜKSEL YILMAZ

 

 

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
CANLI BOMBA NASIL ANLAŞILIR? Genel 10.06.2021
İSLAM NEYİNİZE YETMEDİ DE TASAVVUF İMDADINIZA YETİŞTİ? Genel 26.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (2) Genel 15.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Ameno Genel 20.06.2021
İnsanlığın Distopyası Genel 19.06.2021
Su Sıçratmak Kaza Sebebidir Genel 17.06.2021
Toplumsal Histeri Genel 28.05.2021
İNSANIN KENDİSİNE YABANCILAŞMASI Genel 23.05.2021