HADİSLER AYETLERDEN DAHA AÇIK DEĞİLDİRLER!

Bizler hadise iman eden garip kimseler tarafından hadis karşıtı olarak lanse edilsek bile, yine de şirke girmekten çok çok daha iyidir. Tamamlanan kitabımıza (dinimize) rağmen adeta Kur'an'ın devamına hadis sayfaları da iliştirenler bunun hesabını nasıl verirler bilmiyorum ama, biz hadis değil, uydurma hadis karşıtıyız ve itikatta Kur'an'dan başka ölçü kabul etmiyoruz.


Hadis kaynakları içerisinde gerek Muvatta, gerek Ahmed bin Hanbel en itibarlı olanlarından olduğu halde şu hadise bakınız: "Bir kadının parmaklarını kesenin cezası şöyledir: Bir parmak için 10 deve, iki parmak için 50 deve, üç parmak için 30 deve,dört parmak için 20 deve fidye vermelidir."(Muvatta 43/11;Hanbel 2/182).


Nasıl olur da böyle bir ceza usulü söz konusu olur diye detaya girmeyelim. Fakat hiç olmazsa şunu soralım: Neden dört parmak için 20 deve, fakat üç parmak için 30 deve? Burada hikmet nedir? Matematik hesabı hatası varsa bu kime aittir? Resulullah mı, sahabeler mi, raviler mi, Hanbeli mi? Hanbeli mezhebindeki mesela Şeyhulislam İbn-i Teymiyye gibi büyük alimler bu hadisi hazzetmiş midirler? Neyse?.. Öyle hadisler var ki bu onların yanında süt banyosu yapmıştır...


"Allah, ahirette peygamberlere kimliğini kanıtlamak için bacağını açıp baldırını gösterir." (Buhari 97/24, 10/129 ve 68.surenin tefsiri).
"Allah zamandır." (Muvatta 56/3).
"Karga fasıktır." (Buhari 59/16;Hanbel 2/52).
"Tüm kara köpekleri öldürünüz. Çünkü onlar şeytandır." (Hanbel 4/85;5/54).
"Peygamber nerede güzel bir kadın görse hemen eve koşar Zeynep'le yatardı." (Buhari, Hibe/8).
"Peygamberin izniyle ihramdan çıkıp Mina'da bulunan kadınlarımıza yöneldik. Zekerlerimizden meni damlıyordu." (Buhari, Hac/81;Müslim Hacc/141).


Varyasyonlar artırılabilir... Fakat aklını kullananlar için kafidir. Tüm bu hadisler en ciddi addedilen kaynaklarda ne arıyor? Peygamberle ne alakası vardır? Peygamberin derdi neydi, bunlar nedir? Hadisçilerin peygamberi Kur'an'ın peygamberinden neden uzaktır? Siz hadisçilerin peygamberinden şefaat mı umuyorsunuz?... Ahirette Peygamberlerin hadislerde anlatıldığı gibi değil de, ayetlerde anlatıldığı gibi olduğunu gördüğümüzde artık çok geç olunca halimiz ne olur? Açın bu hadisleri! Ciddi kabul edilen bu kaynaklardaki bu hadisler doğruysa ayetlerden daha kapalı olmuş olmazlar mı?..


Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle buyrulur: "De ki: Allah'ı seviyorsanız beni izleyin ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın..." (3: 31)


Bu ayette geçen 'beni izleyin' ifadesine dikkat edin. Bu izleme işi nasıl gerçekleşecek? Hadislere uymak olarak anlıyor adam... Yahu bu ayet varken hadis mi vardı? Kur'an defaatle rehber olduğundan söz ediyor. Hadislere uymakla mı onu izlemiş oluruz, ayetlere uymakla mı? O hangisini izlediyse onu izlemekle tabi...
Başka bir ayet meali şöyledir: "Allah'a ve elçiye itaat edin' de. Yüz çevirirlerse, elbette Allah inkarcıları sevmez." (3: 32).


O halde Allah'a ve elçiye itaat Kur'an dışında neyle mümkün olabilir? Elçi Allah'a kul ve Resul olduğuna göre düşünün...


Yine başka bir ayette aynı mesaj var. Meali şöyle: "Salatı gözetiniz, zekatı veriniz ve elçiye uyunuz ki merhamet edilesiniz." (24: 56).


Elçiye uymak için yola çıkanların kimi Allah'ın kitabı olan Kur'an'a, kimi ise muhaddislerin kitapları olan hadislere yöneliyorlar. Elçi denilince kiminin aklına yalnızca Kur'an ve Kur'an ahlakı gelirken, kimisi hadisi hatırlıyor.


Bunu Kur'an-ı Kerim'e sorarsak alacağımız cevap bellidir: "Bunlar sana gerçek olarak okuduğumuz Allah'ın ayetleridir. Allah'tan ve ayetlerinden başka hangi söze inanıyorlar?" (45: 6 ).


Gördüğünüz gibi Kur'an-ı Kerim ancak ve ancak kendisine işaret ediyor. Elçiye uymak Kur'an'a uymakla mümkündür. Resul'e düşen de Kur'an'a uymak ve apaçık olanı sadece tebliğ etmektir. 
Hadisleri ayetlerin açıklamasıymış gibi bir hataya düşmemelisiniz.


'Emin olunmayan'la 'emin olunan'ı açıklamaya kalkmak gelişigüzellik ya da başka bir ifadeyle hafife almaktır. Bu nedenle hadislerle ayet açıklamanın caiz olacağı kanaatinde değilim. Ancak tam tersi olabilir. Ayet hadisi hatta hayatın anlamını açıklayabilir. Zira ayet apaçık olduğu halde, hadis kapalı olabilir. Zaten hadis ayete ters de düşebilir. Ayeti ölçü alanlar için bunun da pek bir önemi yoktur.


Neyin takip edileceği malumdur. Örneğimiz neyi takip ediyorsa, ona uymak Onun gibi Onun takip ettiğini takip etmektir. Yüce Allah buyuruyor: "Onlara apaçık olan ayetlerimiz okunduğu zaman, bize kavuşmayı ummayanlar, bundan başka bir Kur'an getir, yahut onu değiştir! derler. De ki: Onu kendi tarafımdan değiştiremem. Ben yalnız bana vahyedilene uyarım. Rabbime karşı gelirsem, büyük günün azabından korkarım." (10: 15).


Kur'an'ın Muhammed'inin nasıl olduğu kısmen bu ayetten de bellidir.
- Kur'an'ın Muhammed'i apaçık ayetlerle muhataptır.
- Kur'an'ın Muhammed'inin karşısında Kur'an'a karşı çıkanlar hasımdırlar. Ondan Kur'an konusunda bir değişiklik istiyorlar. Önceki kitapların başına gelenlerin gelmesi için boşuna da olsa kapıyı zorluyorlar.
- Kur'an'ın Muhammed'i taviz vermiyor. Yetkisiz olduğunu söylüyor. Kur'an'ın sınırlarının dışına çıkamıyor, çıkmıyor. (Hakka:44'e de bakınız).
- Kur'an'ın Muhammed'inin rehberi Kur'an'dır, Kur'an'a uyuyor.
- Kur'an'ın Muhammed'i Allah'tan ve büyük günün azabından korkuyor. Karşı gelmekten Allah'a sığınıyor. 
- Halimize bakalım, ne kadar benziyoruz... Ne kadar benziyorsak o kadar sünnete de uygunuzdur. Birileri bize şefaat edecek diye rahat olabiliyoruz. Bu bizi gevşetiyor. Kur'an'ın Muhammed'iyle kafamızda tahayyül ettiğimiz Muhammed aynı kişi değilse, biz kendi kurguladığımızdan şefaat umuyoruz demektir. Ahirette kafamızdaki kurgu önümüze çıkmayınca ve bize 'bul o kurgunu da kurtarsın' denilirse,hayalimizin bizi kurtaramayacağını anladığımızda vay halimize!..


Kur'an hidayetimiz için gereken her şeyi içerir. Gelenekçiler bundan rahatsız olurlar. Kur'an'ın sanki hadisin yardımına ihtiyacı varmış gibi hadisleri şart koşarlar. Hadis şart koşulunca da şunu sormadan edemeyiz: Kur'an her şeyi açıklamıyor mu,rehberlik yapması için hadisler şart mı,o zaman rehber hadisler olmuş olmaz mı ve Kur'an'ın rehberliğinden bahseden ayetler sorgulanmaz mı?..


Bu sorunun cevabını aslında Kur'an veriyor. Buyruluyor ki: "Her topluluk içinden, kendilerine karşı bir tanık gönderdiğimiz, şunlara karşı da seni tanık olarak getirdiğimiz gün... Biz sana bu Kitabı, her şeyi açıklayan, bir yol gösterici, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik." (16: 89).


Sonra da kalkışıp Kur'an'ın kapalılığından söz ediyorlar. Sen Kur'an'daki müteşabih ayetleri tevil etme, Al-i İmran süresinin 7.ayetini oku ve teşbihi "rasihun" zümresi gibi Allah'a havale et. Sen şuna bak: Hangi problemin var da Kur'an'da bulamıyorsun?..


Kur'an'da olmayanın önemi de yoktur; mürekkep yaladıysan fıkhi konularda içtihad edersin, yok eğer ilmen çok yetersiz isen içtihada uyarsın. Fakat Kur'an'da olmayandan sorumlu da olmazsın... 


Yüce Allah buyuruyor ki: "Kanatlarıyla uçan kuşlar dahil yeryüzündeki tüm yaratıklar sizin gibi birer toplum. Biz Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar (tüm yaratıklar) Rablerinin huzuruna toplanacak." (6: 38).

Apaçık bir şekilde Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadığı buyrulduktan sonra hala mır mır edenler varsa hatırlatabileceğimiz birçok ayet-i kerimeden biri de şudur: "Ve Onu anlamalarını engellemek için kalplerine kabuklar, kulaklarına da ağırlık koyarız. Rabbini yalnızca Kur'an'da andığın zaman nefretle geriye dönerler." (17: 46).


Tarih : 25.04.2006 ASRIN İDRAKİNE GÖRE HADİS USULÜ (6)


Başlık Kategori Yayın Tarihi
CANLI BOMBA NASIL ANLAŞILIR? Genel 10.06.2021
İSLAM NEYİNİZE YETMEDİ DE TASAVVUF İMDADINIZA YETİŞTİ? Genel 26.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (2) Genel 15.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Su Sıçratmak Kaza Sebebidir Genel 17.06.2021
Toplumsal Histeri Genel 28.05.2021
İNSANIN KENDİSİNE YABANCILAŞMASI Genel 23.05.2021
DAĞILMIŞ MİLLETLER Genel 22.05.2021
Varlığımızı Anlamlandırmak Genel 20.05.2021

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.