ÖNCE NE ÖĞRENİRSE ONA YAPIŞIR

“İlk aşk” gibi... İlk inanç açısı, ilk fraksiyon, ilk tebliğ ve telkinler çok önemlidir. Özellikle önyargılı, hiç fikirsiz ya da sığ fikirli, bitkisel, tekdüze, monoton, meraksız, tembel, aklı başkasınca kullanılan aklı kiralık, kıt zeka, kalın kafalı, dangalak, yobaz, bağnaz, ilkel, cahil, kaba ve terbiyesiz kişiler için bu ilk tebliğin ve inancın yanlış olması kurtuluşsuz bir faciadır. Kara bir turpun içinde bütün hayatını tüketen bu kara kurtçuk, turpun dışındaki dünyadan habersizce halinden son derece memnundur.

Bu açıdan insanları iki kısımda ele alabiliriz: “İlk öğrendiğinin kölesi olanlar” ve “Öğrenmeye devam edenler”.

İlk öğrendiğinin kölesi olanlara kısaca “köleler” diyelim. Bu kimse bir müslümansa bile diğer görüşlere kapalıdır. Hem de kendi için dua ederken beddua ediyor olan biri gibi ne kadar dindar ise o kadar kapalıdır. O kendisini hakka en uygun hizipte sanır. O şanslı yaratıldığı için başka gruplarda değil de oradadır. Elbetteki çukurundan son derece memnun adeta bir köstebek gibi başkalarının fikirlerini merak etmesini bekleyemezsiniz. Çünkü ona göre başkaları onun kadar şanslı ve doğru değildirler. O halde yapışıp kalmasında da bir sakınca görmeyecektir.

Bu tipler şunu hiç düşünmezler: Yahu senin gibi biri şayet bir hıristiyan ailenin çocuğu olsaydı kesinlikle müslüman olmazdı. O önyargısı onun işini bitirirdi. Ya da bir yahudi olsaydı kesinlikle başka bir dine iltifat etmezdi.

Soralım: Nasıl bir hıristiyan ya da yahudi müslüman olur? Elbette böyle ilk inandıklarında iktifa etmeyen, araştırmacı, özgür, gayretli, zeki, ille hakka talip olan biri... Mademki müslüman olan her ecnebi önyargısızdır, demek ki önyargının size de zararı olabilir! Yani önyargı hakkı bulmayı engelliyor olabilir. Bunu ne kadar umursayacaktır?..

O yanılgılarıyla mutludur. “Müslümanım” diyor. Kelime-i şahadet getiriyor. Cennete gitmekle ilgili az bildiği birtakım rivayetlere de uygun... O halde mesele var mı?

Var! Herkes kendini bu şekilde avutabilir. Eğer önyargı kaldırılırsa bunun yeterli olmadığı anlaşılabilir. Aslında bunun şuuruna vardığında halinden çok daha memnun olacaktır. Yani bir bilinçle, akılla, araştırmayla, delille, donanımla memnun olmak var; bir de rivayetle, duyumla, hisle, dedikoduyla, zanla, tahminle, önyargıyla yetersiz donanıma rağmen memnun olmak var. Sizce hangisi daha doğru?

Bu tip köleler aslında Allah'tan başkasına kul olduklarını iş işten geçtikten sonra ahirette anlarlar. Çünkü önyargı onları ölene dek oyalayarak engeller.

Öğrenmeye devam edenleri yanıltmak çok zordur. Çünkü o bilgiyi tüm çıplaklığıyla ve alternatifleriyle elde edecektir. Gerçeği bugün bilmiyorsa bile bu çok sürmeyecektir. Önyargılı olmamanın lütfu onu bereketlendirecek belki de hidayetlendirecektir. Önyargı bazen “budalalıkla”, bazen ise “kasıtla” bir aradadır. Budala olan önyargılı cahilliğinin hesabını verecektir; kasıtlı olan önyargılı ise zalimliğinin...

Öğrenmeye devam edenler er ya da geç hakkı bulurlar. İster katolik, ister yahudi, ister ateist olsunlar hakikat onlardan uzun müddet kaçırılamaz. Elbet bir köşede yakalayacaktır. Gerçeği neyle örterseniz örtün böyle bir kimse örtünün altındakini merak edip mutlaka örtüyü kaldıracaktır.

Gayr-i müslim de olsa, yanlış inanan bir müslüman da olsa hidayet mutlaka onu bulur. Çünkü o “alime” değil “ilme” tabidir; o “bilgi”nin değil, “bilme”nin peşindedir.

“Önce ne öğrenirse ona yapışma” özelliği tüm ilkel kabilelerde görülen bir özelliktir. Böyle bir kabileden olan yerli bir kimse, uygar dünya ile tanıştığında değişir de mesela müslüman olursa, o kabileden olan akrabalarınca “sen önceden böyle düşünmüyordun” denilerek suçlanacaktır. Tıpkı bizim ilkellerimizin yaptıkları gibi...Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.