Atsız'ın Dini İnancı -3-

Hüseyin Nihal Atsız'ın dine bakış açısını ele aldığım “Atsız'ın Dini İnancı” yazılarım gerektiği ilgiyi gördü. Onaylayanlar ve kutlayanların dışında eleştiri yapanlar da oldu. Atsız'ın dinle ilgili olumlu sözlerini bana buyurarak, Atsız'ın Müslüman olduğunu iddia ettiler. Bu yüzden dini inanç konusunda üçüncü yazıyı yazmak şart oldu.

Kimsenin dini elbette ki kimseyi ilgilendirmez. Ayette de söylendiği gibi “Senin dini sana benim dinim de banadır”. Fakat burada söz konusu olan kişi, belli kitleleri peşinden sürükleyen birisi olunca ve o kişinin dini inancı montaj resimlerle yanlış olarak anlatılıyorsa bunun aksini ispat etmek boynumuzun borcu olacaktır.

Daha önce Atatürk'ün dini inancını incelediğim makalemde şöyle demiştim. “İslamı bir kere reddedersen daha önce yaptığın tüm ameller ve sözler hükmünü yitirir. Her olguda en son söylenen söz geçerlidir. “ Bu kural Atatürk'te, Atsız'da her Müslüman'da geçerlidir. Kişi on yaşındayken “Müslümanım” der otuz yaşına geldiğinde ise “Ben Müslüman değilim” derse ne olacaktır? Doğaldır ki en son söylediği söz, onun son düşüncesi olacaktır ve o kişi Müslüman değildir. Daha önce söylediği sözler onu bağlamaz.

Mustafa Kemal Atatürk'ü halka tanıtırken fazlaca kullanılan bu çarpıtma, ne yazık ki artık Nihal Atsız'da da kullanılıyor ve onun “Türkçülüğün Önemli Meseleri” adlı makalesinde dinle ilgili olumlu beyanları inatla servis ediliyor.

Nihal Atsız bu makalesinde ne diyordu:

 

“Milleti yapan unsurlardan biri de din olduğuna göre, Türklerin dini üzerinde de durmaya mecburuz. Hiç şüphe yok ki, Türklerin dini müslümanlıktır. Eski dinimiz olan şamanlıktan da bazı unsurlar alarak bir Türk müslümanlığı haline gelen bu din, on yüzyıldan beri bizim milli dinimiz olmuştur. Bununla beraber Türk olmak, için mutlaka müslüman olmaya lüzum yoktur. Çünkü bu günkü Türkler arasında birkaç yüzbin şaman, birkaçyüzbin hıristiyan ve hatta birkaç bin Musevi Türk (Karayımlar)de vardır. Din ayrılığı yüzünden bunları Türklükten çıkarmaya hakkımız yoktur. Zaten, hıristiyan Türkler olan Gagavuzların Türkiye’de yerleşenleri, çoğunlukla müslüman olmuşlardır. Onlar bunu, Türklüğün vazgeçilmez bir şartı saydıkları için yapmışlardır.

Öyle görünüyorki bir Türk birliği gerçekleştiği takdirde bütün bu şaman ve hıristiyan Türkler müslüman olacaklardır. Onun için onları şimdiden zorlamaya bir mecburiyet yoktur.

Eskiden Türkler arasında bir ayrılık konusunda sünnetlik-şiilik meselesi de artık bahis konusu sayılmaz. Bunların hepsi müslüman Türktür ve müslümanlığı anlayıştaki içtihat farkları, artık Türkler arasında ikilik doğuramaz.” (18 Ocak 1952)

Bu makalenin tarih bölümünü özellikle koydum. Çünkü Nihal Atsız'ın dini inancını en çok dışa vurduğu makale olan “Yobazlık Bir Fikir Müstehasesidir” makalesidir ve o makale 1970 yılında yazılmıştır.

Yani, “Türkçülüğün Önemli Meseleleri”nden on sekiz yıl sonra...

Kişinin son dediği önemlidir. Son söylenen söz geçerlidir. İlk makaledeki sözler mensuh olmuş, daha önceki yazılarımda da paylaştığım dinle ilgili olumsuz beyanları nasih olmuştur.

Refet Körüklü'nün Atsız hakkında yaptığı “Müslüman” yakıştırması da ona mahsusdur ve kanıt olarak sunulamaz. Ancak yine de belirtmekte yarar görüyorum; Körüklü'nün anlattığı ve Atsız'ın “İslam'ı güzel, Müslüman Türk'ü örnek göstermeliyiz” dediğini iddia ettiği olay da 1963 yılında geçmektedir.

Yani “Yobazlık Bir Fikir Müstehasesidir”den sekiz yıl önce... Böyle konularda bir gün bile önem arz etmektedir.

Nihal Atsız'ın Türklük ve Türkçülük hakkındaki düşüncelerini anlatmayı her zaman dini inancını anlatmaya yeğlerim. Türkçülüğün Esasları'nı makaleleriyle, sözleriyle ve yaptıklarıyla adeta yeniden yazan Atsız, her zaman yüreklerdedir. İsmi Hiçbir zaman silinmeyecektir. Müslüman olan Türk kardeşlerimizin de olmayanların da böyle düşünmesi ve onu olduğu gibi kabullenip yüreklerde hak ettiği tahta oturtması gerekmektedir.


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Atsız Bey'in İlk Eşi Mehpare Hanım Kimdir? Tarih 23.04.2014
Otorite Politika 09.02.2014
Atsız'ın 9 Mayıs Savunmasının Haklılığı Tarih 12.01.2014
Atsız'ın Basılmamış Eserleri Hakkında Tarih 11.12.2013
Necip Fazıl'ın Kanuni Hakkındaki Düşünceleri Tarih 16.09.2012
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Şeytanın Oyunu Politika 03.05.2021
ŞİRİNLER Politika 02.05.2021
İftira Siyaseti Politika 01.05.2021
DÖNÜŞÜM Politika 23.04.2021
EVRENSEL OLMAK VARKEN Politika 19.04.2021

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.