Atsız'ın Basılmamış Eserleri Hakkında

Türkçülük fikrinin sistemleşmesini tamamlayan Hüseyin Nihâl Atsız'ın, tarih konusundaki eserlerinin bugün bile kaynak olarak kullanıldığını daha evvel yazmıştım. Ne yazık ki Atsız'ın bu yönüyle pek fazla ilgili değiliz ve bizim bu ilgisizliğimiz, yayınevlerinin Atsız'ın tarih  ile ilgili yazdıklarını yeniden basma konusunda heveslerini kırıyor.
Bugün hangimizin evinde eksiksiz bir Atsız külliyatı var? Önce Baysan, daha sonra da İrfan Yayınevi tarafından çıkarılan on beş kitaplık set, bu külliyatın tamamına sahip olmamızı sağlamıyordu. Her ne kadar makaleler konusunda seçmeler yapsa da Ötüken Neşriyat, Atsız'ın tarih ile ilgili yayınlarını basma konusunda okuyuculara cömert davrandı. Daha evvel “Atsız'ın Evliya Çelebi Derlemesi” makalesiyle tanıttığım, “Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nden Seçmeler” kitabı, Aşıkpaşaoğlu Tarihi, Üç Bibliyografya, Oruç Beğ, Ahmedî ve Şükrullah tarihleri kitaplıklarımızdaki Atsız eserlerine yenilerini eklememizi sağladı. Ancak sahaflardan bulabileceğimiz, ki ben bir kısmını bu vasıta ile bulup okuyabilmiştim, bu eserler sayesinde Atsız'ın farklı bir yönü kitapseverlere tanıtıldı. “Türk Ansiklopedisindeki Yazıları” da Atsız'ın çeşitli kitaplarda yazdıklarını yayınlama açısından iyi bir gelişmeydi. Gerçi, Türk (İnönü) Ansiklopedisi'ne Atsız'ın yazdığı maddelerin, Ötüken'in bastığı kitaptaki maddelerden daha fazla olduğu da ortadadır. Yücel Hacaloğlu'nun “Atsız'ın Mektupları” adlı kitabının başındaki listeye göre şu maddeler, Ötüken'in bastığı kitapta yoktur:
- Kül Tegin
- Kül Tegin Anıtı ve Yazıtı
- Kür Şad
- Mustafa Âli
- Müneccimbaşı
Bu maddeler, kitabın yeni baskılarına eklenirse, ansiklopedi külliyatı kısmen tamamlanmış olacaktır.

***
Kısmen diyorum çünkü, hâlâ basılmayı bekleyen eserler var. Mesela, Atsız'ın ya da o zamanki adıyla Hüseyin Nihâl'in mezuniyet tezi “Divan-ı Türkî-i Basit, gramer ve lugati” basılmayı bekliyor, 900üncü Yıl Dönümü , Osmanlı Tarihine Ait Takvimler vs. basılmayı bekliyor. Sururi Ermete takma adını kullanarak yazdığı ve Türk-Rus savaşları ile ilgili olan “Türkiye Asla Boyun Eğmeyecektir” adlı kitap hangimizin elinde mevcuttur? Bütün bu kitaplar basılda dahi Atsız'ın yazdığı her eser, her yazı kütüphanemdedir diyebilecek miyiz? Zamanında dört kitap hâlinde çıkan “Makaleler” serisi Atsız'ın tüm makalelerini içeriyor mu?
Togan Yayınevi'nin bastığı “Basılmayan Makaleler” kitabı, sadece İrfan Yayınevi'nin basıp Ötüken'in basmadığı makaleleri içerir. Yani elinde dört takım Makaleler serisi bulunan bir kişi, “Basılmayan Makaleler” kitabını almaya ihtiyaç duymaz.
Sorumuza dönersek, İrfan Yayınevi tarafından çıkarılan Makaleler serisinin tam olmadığını, yani kitabın içinde Atsız'a ait bazı makalelerin bulunmadığını görürüz. Buradaki temel sorun, Atsız'ın imzasız yahut takma isimle yazdığı makalelerin tasnifinin yapılmasının önündeki güçlüklerden ileri gelir elbette ama Atsız'ın imzasını attığı bazı makaleler de bu kitaplarda yer bulamamıştır. Atsız'ın çıkardığı dergilerdeki başyazıların büyük çoğunluğu Atsız'ın kendisine aittir. Peki bunların hepsi, Atsız külliyatına dâhil midir?
Sorular burada bitmez...

Vefatına müteakip ortadan kaybolan ve taslak halinde kalan “Büyük Türk Tarihi”ne yanmayı unutmazken, biraz da basıldığı yıllarda yaşamayanların tek bir kelimesini dahi okuyamadığı diğer eserler hakkında çalışmakta yarar var...

Ruhun şad olsun Atsız...Yazıya yapılan bütün yorumlar

Carrolldep 17.11.2020

Hi, I am so astounded I discovered forum there are helpfull facts on here. My family and I have a [url=https://leafprousa.com/commericial-services/]covered gutters in ohio[/url] business service. I was looking around on the internet and found this site in pure luck as I was searching for solutions to questions about our handyman services and this is a awesome place for us to comeback to always. We are happy to offer a discount to anyone from this website if you need any of our services. If you need a website look at [url=https://www.gotwebsite1.com/sedona-seo/]<span style=color:#000>Arkansas SEO Agency</span>[/url]

Bu yazıya sizde kendi yorumunuzu yazabilirsiniz.