Türklükten Utanmak

Türkiye toprakları Osmanlı döneminden bu yana Türk olmayan unsurları da içinde barındırmış, hatta bazı dönemler onlara Türk tebaadan daha fazla ayrıcalık vermiştir. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte devletin asli unsurunun Türk olduğu belirlenmiş fakat Türk olmak anayasada soy esasına değil vatandaşlık esasına bağlanmıştır. Türklüğün vatandaşlık esasına bağlı olduğu Türkiye Cumhuriyeti, yine de bazı kurumlar soy esasına bağlı olmayı sürdürmüş Harp Okulları girişinde adayın "Türk soyundan olması" aranmış, subayların yabancı kadınlarla evlenmesi bir dönem yasaklanmıştır. Günümüz Türkiye'sinde ise bu durumun ortadan kaybolduğunu görüyoruz. Bugünkü anayasanın 66. maddesi "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür." maddesini içermektedir. Bu madde ile Ermeniler, Kürtler ve Rumlar da Türk sayılmaktadır. Elbette bildiğiniz gibi günümüz Türkiye'sinde bu gruplardan kendini Türk saymaya çalışan yoktur. Türk olmadığını iddia ettikleri sürece de Türklerin de bu unsurları Türk saymasına imkân yoktur. Türklüğü ayrıcalıklılık olarak gördükleri dönemde kendilerini Türk olarak tanımlayanların, son yılların modası Kürtçülüğün etkileriyle kendilerine başka bir millet arama sevdası içine düştüklerini görüyoruz. Düne kadar Türk olmakla iftihar edenler, bugün soyağaçlarını kurcalayarak Türk olmayan unsurları çekip çıkarmakta, örneğin büyük dedelerinin gelini Çerkez diye kendine Çerkezlik ilan etmekte, eğer soyağacında Türklükten başka bir unsur yoksa da bu kaynakları değiştirerek kendisine başka bir soy addetmektedir. Bu kişiler hiç şüphe yok ki Türk kimliğinden utanmaktadırlar. Bu duruma ya bilinçsizlikleri ya da özentilikleri neden olmaktadır. Soyca Türk olmayanlara diyecek bir sözüm yok. Ne ise o olduğunu söyleyebiliyorlar. AKP iktidarının açılımları sayesinde "moda" haline gelen "başka milletten olma hevesi" giderek çoğalmıştır. Bilinçsiz Türklerin de desteğiyle artan Kürtçülük akımı sayesinde bütün Doğu ya Ermeni ya Kürt, bütün Karadeniz de Laz olmuştur. Farklı olma psikolojisi diye açıklayabileceğimiz bu durum sayesinde bu sefer de Türklük, farklı olma göstergesi haline gelmiştir. Günümüz Türkiye'sinde Kürt olmanın tanımı birilerince özgürlükçü olmak olarak konuyor. Kişi kendini "Kürdüm" diye tanımlarsa ilerici ve özgürlükçü, "Türküm" diye tanımlarsa gerici ve faşist olarak lanse ediliyor. Bu manzarayı hazırlayanların içinde de ne yazık ki "Türk olup da Türklüğünden utananlar" yer alıyor. Bu manzaranın nereye kadar gideceğini görmek için ileri görüşlülük yeteneğini çok fazla zorlamaya gerek yoktur. Dünü okur, bugünü yaşarsak yarının Türkiye Türkleri için hangi zorlukları getireceğini görmek mümkündür. Türkiye Türkleri kişisel siyasi kaygıları, menfaatleri bir kenara bırakmalı; hepsinden önemlisi Türk olduğunu hatırlamalıdır. Olmayan soyağaçlarından olmayan cetleri kendisine mal edenler Türklüğün utanılacak değil gurur duyulacak bir özellik olduğunun idrakine varmalıdır.

Başlık Kategori Yayın Tarihi
Atsız Bey'in İlk Eşi Mehpare Hanım Kimdir? Tarih 23.04.2014
Otorite Politika 09.02.2014
Atsız'ın 9 Mayıs Savunmasının Haklılığı Tarih 12.01.2014
Atsız'ın Basılmamış Eserleri Hakkında Tarih 11.12.2013
Necip Fazıl'ın Kanuni Hakkındaki Düşünceleri Tarih 16.09.2012
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Şeytanın Oyunu Politika 03.05.2021
ŞİRİNLER Politika 02.05.2021
İftira Siyaseti Politika 01.05.2021
DÖNÜŞÜM Politika 23.04.2021
EVRENSEL OLMAK VARKEN Politika 19.04.2021

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.