Mihver

Son günlerde her kafadan çıkan "Türk adını yeniden tanımlama" gayretine bir tanımla daha destek olan bir internet sitesinde "Türklüğün Mihveri Said-i Nursi mi, Nihal Atsız mı?" başlıklı bir yazı okudum. Bu yazıyı yazan zatın tüm iddialarını tek tek değerlendirmek, Atsız'ın bayrağını yere düşürmemeye ant içmiş bir Türkçü olarak boynumun borcudur.

Yazıyı yazan beyefendi, "Said-i Nursi'yi Atsız ile kıyas ve misalden edep ederim" diyerek söze başlamış. Bilmukabele efendim bilmukabele... Biz de Said-i Nursi gibi birinin, Nihal Atsız gibi bir mütefekkir ile aynı cümle içinde geçmesinden utanç duyduk. Aşıkpaşaoğlu Tarihi, Türk Edebiyatı Tarihi, Oruç Beğ Tarihi, Türk Tarihinde Meseleler gibi eserleri yazmış olan Nihal Atsız, nasıl radyodan meleklerin konuştuğunu yazan Said-i Kürdi ile aynı kefeye konabilir?

Bu "yazar"ımıza göre Said-i Kürdi, Müslüman Türklüğün mihveri, Atsız ise hem agnostik hem deist imiş. Atsız Türk değil de Hun imiş. Neresinden tutsak elimizde kalıyor. "Tanrı Türkü Korusun" sözünü slogan haline getiren Atsız agnostikmiş. Yazıyı yazan beyefendi herhalde agnostik sözcüğünün tanımını bilmiyor. Tanımını bilmemesine dair ikinci kuvvetli kanıt da, agnostik dediği kişiye aynı anda deist demesidir. Bu yazıyı yazan kişi sözlüğü bile açıp bakabilseydi, deizm dediği şeyin Türkçe karşılığının Tanrıcılık olduğunu görebilirdi. Yani bir insan hem agnostik hem de deist olamıyormuş.

Sevgili yazarımız Türkçe Sözlük okusaydı bunu öğrenebilirdi. Belki bu yazıyı okuyup öğrenebilir. Aynı cümlede Atsız'ın Türk olmadığını söyleyen yazar, "Hun" diyerek aşağıladığını sanıyor. Türk tarihini Karahanlılarla başlatan bu zihniyete iftiharla söyleyebiliriz: Biz hem Hunuz, hem Göktürküz, hem Karahanlıyız... Biz içinde Türklük geçen her yerdeyiz. Atsız'ın makaleleriyle, onun dinden uzak bir hayat sürdüğünü ispat etmeye gayret eden bu yazara şunu da hatırlatmak gerekiyor: B

iz Atsızcı Türkçüler, Atsız'ın bugüne kadar yazdığı hiçbir makalesinden, hiçbir sözü ve hareketinden utanmıyoruz. "Atsız'ın Dini İnancı" başlıklı üç yazı benim kalemimden çıkmıştır. O örnek verdiği makaleleri de Atsız okuyan herkes zaten biliyor. Bizim asıl bilmediklerimiz, Said-i Kürdi pardon Nursi'nin risalelerinden çıkarılan "Kürdistan" kelimeleri... Bunları da okuyabilsek daha da memnun olacağız.

Makalesinin ilerleyen kısımlarında da baştaki hataya düşen "yazarımız", Atsız'ın "Kuran Muhammed'in talimatıdır" sözünü de agnostik zihniyet olarak değerlendiriyor. Belli ki agnostisizmin ne olduğunu bilmiyor. Yazısının genelinde Atsız'ın Türklüğe "karşı" sözleriyle, Said-i Nursi'nin Türklüğü "övücü" sözlerini değerlendirmeye çalışan yazarımıza Said-i Nursi'nin Türklüğü övücü sözlerinden bir demet de ben sunayım:

"Ey Asurîler ve Keyânîlerin cihangirlik zamanından pişdar, kahraman askerleri olan arslan Kürtler! Beş yüz sene yattınız. Yeter artık. Uyanınız. Sabahtır. Yoksa sahra-i vahşette vahşet ve gaflet sizi vahşet sahrasında yağma edecektir. Hikmet-i ilâhî denilen makine-î âlemin nizamı ve telgraf hattı gibi umum âleme mümted ve müteşa'ib kanun-i nûrân-î ilâhînin müessisi olan hikmet-i ilâhî ufk-i ezelden engüşt-i kaderi kaldırmış, size emrediyor ki, tefrika ile katre katre müteferrik su gibi zayi olan hamiyet ve kuvvetinizi fikr-i milliyetle tevhit ve mezcederek zerrâtın câzibe-i cüz'iyyeleri gibi gibi bir câzibe-i umum-î millî teşkili ile Kürt gibi bir kütle-i azîmi küre gibi tedvir ederek şems-i şevket-i islâmiyye Osmâniyyenîn mevkibinde bir kevgeb-i münevver gibi câzibesini ittiba ile muvazene ve âheng-i umumiyyeyi muhafaza ediniz."

Sonunda bunu da gördük... Liderleri Kürt olan Nurcular Türkçülük sahasına da el attı. Yazarın yazısında da değindiği üzere Türkçülükten sonra sıra Kemalizm sahasına da gelecek. Kurtuluş Savaşı'nda hiç görev almamış, öncesinde İngilizlerin, Almanların derneklerine kaydolduğu ortaya çıkan bu zamanın harikası kişiliğin gölgesini arkalarına alarak bugün Atsız'a saldırdıkları gibi, yarın Atatürk'e de saldıracaklar. "Hür Adam" bir başlangıçtır. İktidarın gücünü arkalarında hisseden Nurcuların, devamında neler yapacaklarını hep beraber göreceğiz.


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Atsız Bey'in İlk Eşi Mehpare Hanım Kimdir? Tarih 23.04.2014
Otorite Politika 09.02.2014
Atsız'ın 9 Mayıs Savunmasının Haklılığı Tarih 12.01.2014
Atsız'ın Basılmamış Eserleri Hakkında Tarih 11.12.2013
Necip Fazıl'ın Kanuni Hakkındaki Düşünceleri Tarih 16.09.2012
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Şeytanın Oyunu Politika 03.05.2021
ŞİRİNLER Politika 02.05.2021
İftira Siyaseti Politika 01.05.2021
DÖNÜŞÜM Politika 23.04.2021
EVRENSEL OLMAK VARKEN Politika 19.04.2021

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.