Türklüğe Hizmeti Geçmiş Bir Ermeni: Agop Dilaçar

Son yıllarda yeniden alevlenen Karabağ sorunu ve Ermenistan yönetimiyle yaşananlar, Türkiye - Ermenistan geriliminin yanında Türk - Ermeni gerilimini de oluşturmaya başlamıştır. Ülkenin cumhurbaşkanı, kendisine Ermeni denmesini hakaret saymış, Türklük aleyhinde yazılar yazan Ermeni asıllı bir gazeteci öldürülmüştür. Bunun neticesinde ortaya çıkan "Hepimiz Ermeniyiz" gösterileri toplumu ikiye bölmüş, bir taraf gösterilerin doğruluğunu savunurken diğer taraf da yürüyen kadronun şehit edilen askerler için aynı hassasiyeti göstermediğini iddia etmiştir.

Bugün ortada olan tabloya bakarsak, neredeyse Ermeni asıllı tüm gazeteciler Atatürk dönemi Türkiye'sine ve Kemalist rejime çeşitli gazetelerde açıkça düşmanlıklarını ilan etmektedir. Atatürk'ün gençliğe hitabesini değiştiren, "Yanlış Cumhuriyet" diye kitap yazıp Kemalizm'e hakaretler edenlerin soyadından da rahatlıkla anlaşılan Ermeni kökeni yüzünden kimilerine göre bütün Ermeniler Türk düşmanı olarak görülmektedir. Oysa cumhuriyetin ilk yıllarında durum pek de böyle değildi. Cumhuriyet döneminden önce yaşanan Ermeni olayları iki ırk arasında kötü olayların yaşanmasına neden olmuştu. Fakat cumhuriyetin ilanından sonra bu olaylar yerini kimi Ermenilerin Kemalizm'e hatta Türkçülüğe hizmet etmesine bırakmıştır.

Agop Efendi, bilinen adıyla Agop Dilaçar... Bir Türkçe ustasıdır ve Türkçenin dışında Uygur dili de dâhil olmak üzere epey dil bilmektedir. Birinci Dünya Savaşı'nda soydaşlarının birçoğu gibi kaçmak yerine cephede savaşmış, okullarda öğretmenlik yapmış olan Dilaçar, 1932 yılındaki Birinci Türk Dil Konferansı'na katılmış, ardından da Türk Dil Derneği'nde görev almıştır. Başarılı çalışmaları nedeniyle Atatürk'ün takdirini alan Agop Efendi, soyadı kanununun çıkmasının ardından Atatürk'ün isteğiyle Ermeni kökenli olan soyadını dilin anahtarı anlamına gelen Dilaçar olarak değiştirmiştir. Kendisi de Mustafa Kemal'e Atatürk soyadını öneren ve onun ölmeden önce kullandığı son imzasını tasarlayan kişidir. Bugün her ne kadar büyük kısmı geçerliliğini yitirse bile o dönemin büyük icraatlarından olan Türk Tarih Tezi ve Güneş Dil Teorisi'nde de epey çalışması olmuştur. Ayrıca Ermeni kökenli olmasına rağmen kendisi Türkçülüğü savunmuş hatta o dönemki Türkçülük tanımını eksik bulmuştur. Kendi yazdığı bir kitabından şöyle bir paragrafı paylaşmak isterim.

"Bunu hakikate ve ilme uygun olarak tamamlayan Kemalizm Türkçülüğü olmuştur. Kemalizm Türkçülüğü, Ziya Gökalp Türkçülüğünü reddetmez, tamamlar. Ziya Gökalp için, menşe birliği mevzubahis değildir; yabanı kaynaktan gelen fakat Türk kültürüne temessül eden ve onunla kaynaşan her şey Türk'tü. Kemalizm Türkçülüğüne göre ise, "her Türk asıllı olan Türk' tür."

"Bugün Hatay'da Arapça konuşan halk aslen Türk olup, Kemalizm Türkçülüğü bugün onlara kendi öz benliklerini, öz menşelerini bildirmiş ve Türk etnisitesinden olduklarını göstermiştir"

Kendisi ölene kadar Türklüğe ve Türk diline hizmet etmiştir. Türk diline hizmet konusunda yine Ermeni kökenli olan İstepan Gurdikyan ve Kevork Simkeşyan'ın da adını anmadan geçmemek gerekir. Bu iki isim de Birinci Türk Dil Konferansı'na katılmış Ermeni kökenlilerdendir. Görüldüğü gibi Kemalizm Türkçülüğü ya da Türkçü Kemalizm yeni bir kavram değildir. Üstelik bu tanımı Ermeni kökenli bir Türk dilbilimcisi bulmuştur. Soyu ve etnik kökeni ne olsun, Agop Efendi birçok Türk'ten daha Türk'tür ve Kemalizm'e hizmetlerini tarih unutmayacaktır.


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Atsız Bey'in İlk Eşi Mehpare Hanım Kimdir? Tarih 23.04.2014
Otorite Politika 09.02.2014
Atsız'ın 9 Mayıs Savunmasının Haklılığı Tarih 12.01.2014
Atsız'ın Basılmamış Eserleri Hakkında Tarih 11.12.2013
Necip Fazıl'ın Kanuni Hakkındaki Düşünceleri Tarih 16.09.2012
Başlık Kategori Yayın Tarihi
GÜREŞ TEKKELERİNDE TASAVVUF Tarih 07.05.2021
SEN KATİLLERİN TORUNU DEĞİLSİN Tarih 28.04.2021
EFSANE TARİHİMİZİ DUYURMAK Tarih 18.03.2021
SOLAK BALİ OĞLUNUN BAŞINDAKİ KAVUNU NİÇİN VURDU? Tarih 15.03.2021
.... Tarih 08.03.2021

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.