Siyasi Akımlar

KALKINMA

Kişi ve grupların verim kabiliyetlerini geliştirebilmeleri ve aileleri için doyurucu bir hayat ve sağlık standardına ulaşmaları, aynı zamanda kişisel ve sosyal ilişkilerini dengeli olarak devam ettirmelerini sağlamak amacıyla sosyal hizmetler ve sosyal kurumların organize etmiş olduğu refah düzeyidir.

MİLLİYETÇİLİK

Milliyetçilik, aynı dili konuşan, aynı biyolojik özelliklere ve aynı kültüre sahip, ortak bir kökenden gelen ve toplumu oluşturan bireylerin bağlılık bilinciyle, üyesi olduğu toplumu fikren diğer toplumlara göre daha çok seven, ait olduğu toplumu koruma ve kollamaya çalışan, ait olduğu toplumu her yönden daha iyi bir yerlere getirmeye çalışan bireylerin düşünce biçimidir. Milliyetçilik de kendi toplumunu sevme vardır.

İSLAMCILIK

Bir toplumdaki din, adalet, hukuk, eğitim gibi birbiriyle ilişkisi karşılıklı bağımlılık içinde olan, uyumlu bir toplumsal bütündür. Toplumda bir düzen vardır.

BARIŞ VE HUZUR

Toplumda barış ve huzur getirerek toplumun bir arada yaşamasını sağlar. Toplumda farklı düşünen ve yaşayan, farklı geleneklere ve farklı değer yargılarına sahip bireylerde ayrışma barışa zorlar. Topluma barışı getirir.

DEMOKRASİ

İnsanlar halktan seçilmiş meclisler de yer alıyor ve bu insanların yaşam hakkı, söz hürriyeti, mülkiyet hakkı, inanç hürriyeti gibi vazgeçilmez ve devredilmez hak ve hürriyetleri oluyor.

SOSYALİZM

İktidar ve üretim araçlarının halk tarafından kontrol edildiği bir toplum fikrine dayanan bir düşünce sistemidir. Üretim araçlarının ortaklaşmasına dayanan politik harekettir.

CUMHUR

Başkanının, halk tarafından belli bir süre için ve belirli yetkilerle seçildiği yönetim biçimidir. Egemenlik hakkının belli bir kişi veya aileye ait olmadığı yönetim biçimidir.

 

Kaynak: Makale, 2012Politika Dergisi

Yazan: Murat Barış Çetin


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Oyun Tezgahlanıyor Politika 29.11.2020
Sistem Karşıtları -2 Politika 28.11.2020
Sistem Karşıtları Politika 26.11.2020
TİGH Cemiyeti (2) Bilim / Teknik 22.11.2020
Tehdit ve Zorbalık Çetesi Yaşam 21.11.2020
Başlık Kategori Yayın Tarihi
KKTC SECİMLERİ ÜZERİNE Politika 26.10.2020
KEMALİZM VE EKOLOJITE Politika 13.10.2020
“MİLLİ GÖRÜŞ ‘MİLLİ’ Mİ, İRANÎ Mİ” DİYE SORMAK CAHİLLİKTİR Politika 10.10.2020
Bölünmüş Çember Politika 16.09.2020
12 Eylül ve Dahası Politika 12.09.2020