BİR SAVUNMA YAZISI (22)

Diğer görüşlerden kısaca sadece birine gireyim: Said Nursi “elif lam mim” için “Elif Allah’ı lam Cebrail’i mim Muhammed’i anlatıyor olabilir” sonucuyla noktalıyor. Bereket o bilmediği bu konuyu “Allah bilir” demekle bitiriyor. Arab alimi olmadığı ve araştırma imkânı kısıtlı olduğu için kasabasından bunu keşfetmesi mümkün değil. Bu konuda en avantajlı olanlar akademisyenler. Arab dil bilimcilerinin etimolojik ve semantik konuları ele aldıkları tezlerinden aklımda kalan özetle şu... Kur'an'ın çağdaşı olan 7. yüzyıla ait hangi edebi, tarihi, bilimsel kaynaklarda, masallarda ve hatta şiirlerde bu huruf-u mukatta'nın geçip geçmediğini ve nasıl kullanılarak geçtiğini inceliyorlar. Bunlardan bir şiirde biri geliyor... Şair pazar tezgahının üzerine çıkarak "lam ra ha" diye bağırıyor... Herkes ne olduğunu takip etmek için şaire yöneliyorlar... Şair methiyeler içeren bir şiir okuyor... meğerse gelen validir... Vali onu dinlemek için karşısına geçiyor... Tebessüm edip bir kese altın atıyor... Huruf-u mukatta "dikkat çekmek için" kullanılan fiili bir ünlem. Bu ifadeden hemen sonra önemli bir şey beklemek gerekiyor. Nitekim Bakara 2’deki huruf-u mukatta ile başlarken hemen ne geliyor? Kuran vurgusu var.

Al-i İmran 2’de de Allah vurgusu var.

A’raf 2’de de Kuran vurgusu var.

Yunus 2’de de yine müjde vurgusu var.

Hud 2’de de müjde vurgusu var,

Yusuf 2’de de Kuran vurgusu var,

Rad 2’de de Allah vurgusu var,

İbrahim 2’de de Kuran vurgusu var,

Hicr 2’de de kafirlerin pişmanlık vurgusu var,

Meryem 2’de de Kuran vurgusu…

Taha 2’de de Kuran vurgusu…

Şuara 2’de Kuran vurgusu var,

Neml 2’de Kuran vurgusu var,

Kasas 2’de Kuran vurgusu var,

Ankebut 2’de ahirette kaçamama vurgusu var,

Rum 2’de yaşanan bir hikaye vurgusu var,

Lokman 2’de Kuran vurgusu var,

Secde 2’de Kuran vurgusu var,

Yasin 2’de Kuran vurgusu var,

Sad 2’de kafir vurgusu var,

Mümin 2’de Kuran vurgusu var,

Fussilet 2’de Kuran vurgusu var,

Şura 3’de Allah vurgusu var,

Zuhruf 2’de Kuran vurgusu var

Duhan 2’de apaçık Kitab vurgusu var,

Casiye 2’de Kuran vurgusu var,

Ahkaf 2’de Kuran vurgusu var.

Kaf 2’de Resulullah vurgusu var.

Ve Kalem 2’de Resulullah vurgusu var.

Huruf-u mukatta ile başlayan bütün bu ayetlerde hemen ardından patlayıcı bir ifadenin gelmesi dikkate şayandır.