MAHKEMELERDE ADALET DEĞİL BİLİM VE AHLAK TÜRKİYE'NİN TEMELİDİR YAZMALI SAVIM

Doğru akılın(aklın) temel yolu felsefe ya da bilim sanılsa da doğru akılın doğru yolu da, akıl-ruh sağlığının doğru yolu da, demokrasinin doğru yolu da, laikliğin doğru yolu da, doğru hukukun doğru yolu da gerçekte, dini tanımlayan, 'Din bilimdir(ilimdir), ahlaktır, vicdandır, merhamettir, tarafsızlıktır, adilliktir, dürüstlüktür, medeniliktir, nefssizliktir, inzivadır' diyen Din hadisileri'dir.

Mahkemelerde 'ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR' yazıyor.

Mülk, yani 'Devlet'.

Kaptalistçi ülkede devlet nedir; siyaset ve kapitalist(özel sektör) dostluğudur.

Adalet tek başına hiçbirşeydir, tek başına anlamsızdır yani adalet yuvarlak, istenilen anlama çekilebilen, keyfi bir sözcüktür, bu nedenle de siyasetin işine gelmektedir. Örnek ki hükümdarlık ile yönetilen bir ülkede, her gün, hükümdarın ayaklarını öpmek zorunluluğu yasası(kanunu), hukuku varsa, ve bunu yapmamanın cezası örnek ki idam ise, bunu yapmayan kişilerin idam edilmeleri ile adalet yerini bulmuş, adalet gerçekleşmiş olacaktır, bu cezadan kaçanlar da adaletten kaçmış olacaklardır ancak gerçek ki saçmasapan şeylerin egemenliği adalet olmaz. Yani, adalet kararlar ancak doğru iseler olur.

Doğru ise Einstein'in dediği gibi 'Görelilik(İzafiyet)' yani 'Kim göre doğru?' ile, yani kişilere göre değil; 'Önce bilim ve ahlak' diyen Muhammed'in de, 'Önce bilim ve ahlak' diyen Atatürk'ün de dediği gibi 'Bilim'e ve 'Ahlak'a göre olur, yani Einstein'a ya da kişilerin keyiflerine, beğenilerine(tercihlerine)  göre değil.

Dahi Atatürk diyor ki haklı ve doğru olarak: 'Benim kararlarım ile bilimin ya da ahlakın kararları çelişirse, beni değil, bilimi dinleyin' diyor, sözlerinin bileşkesi mantık olarak.

Dahi Muhammed diyor ki haklı ve doğru olarak: 'Din bilim ve ahlaktır; bilim ve ahlak yoksa din de olmaz'.

Bu durumda açık ki 'Bilim ve ahlak' olmadan 'Doğru hukuk' da, 'Doğru yargı' da, 'Doğru adalet' de olmaz; yani bu durumda açık ki mahkemelere 'BİLİM VE AHLAK ADALETİN DE TÜRKİYE'NİN DE TEMELİDİR' yazılmalıdır yoksa Atatürkçü olmanın da, Muhammedçi olmanın da anlamı kalmaz.

Yani, düşünün ki 'ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR' yazan mahkemelerde zina, eşcinsellik, toplumsal alanlarda ahlaka aykırı giyim gibi ahlaka aykırı konular lehine kararlar verilmekte, buna da 'Adalet' denilmekte, dolayısı ile 'Devlet' yani 'Türkiye' de, 'Türk milleti' de denilmekte; hukuk diye, adalet diye mantıksızlık olumlunamaz.


Necdet Gürçiftçi
Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge

İnternette yayınlandığı zaman: 18.7.20/08.38