BÖYLE SÖYLEDİ TÜRK BİLGESİ- 236 (ŞİİR)

Ben güzel miyim diye aynalara değil
Felsefeye, bilime ve dini tanımlayan Din hadisileri'ne bak
Ben güzel miyim diye insanlara değil
Felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne sor
Ben insan mıyım diye insanlara değil
Felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne sor
Demokrasi diye doğruyu topluma değil
Felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne sor
Ben gerçek sanatçı mıyım diye kendine ya da topluma değil
Felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne sor
Ben doğru ve iyi eş miyim diye eşine değil
Felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne sor
Ben doğru ve iyi anne miyim, baba mıyım diye çocuklarına değil
Felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne sor
Ben iyi çocuk muyum diye başkalarına değil
Felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne sor
Akıl-ruh sağlığım yerinde mi diye pısikologlara(psikologlara)
Pısikiyatristlere(Psikiyatristlere) ya da yaşam koçularına
Ya da topluma değil
Felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne sor
Ben dinli miyim diye Diyanet'e ya da siyasete ya da topluma değil
Dini tanımlayan Din hadisileri'ne sor
Hukuk ve yasa yapmak için siyasetçilere ve topluma değil
Felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne sor
Serbestliği özgürlük, demokrasi, laiklik sanma
Çünkü bunlar için önce bilimsellik ve ahlak gerekir
'Önce bilim ve ahlak' diyen Muhammed'in de, Atatürk'ün de dediği gibi,
Doğru beyin, doğru ruh, doğru insan olmak ve doğru hayat için
İnsanın yapması gereken ilk şey nefsten kurtulmaktır, nefsten arınmaktır
Çünkü nefs hem gerçeklerin ve doğruların gerçek ve doğru biçimde
Algılanmalarını, anlaşılmalarını, öğrenilmelerini, yorumlanmalarını
Düşünülmelerini ve konuşulmalarını önler
Hem kötülüklerin nedeni ve amaçıdır
Hem de akılı, ahlakı, vicdanı, tarafsızlığı, dürüstlüğü yani insanca herşeyi yok eder
Sana zevk, haz, nefs aşılamaya
Seni zevk, haz, nefs kölesi, bağımlısı yapmaya çalışan herşeyden
Ve herkesten uzak dur
Cehennem diye biryer olsaydı oraya giden yol
Zevkin, hazzını nefsin mutluluk, sevinç çığlıkları ile dolu olurdu
Rezil, kepaze, iğrenç, tiksinç, insanlıkdışı, utanç verici, onursuz, gurursuz
Biri olmak istiyorsan nefse sarıl
Yoksa nefsten uzak dur
Kuşkusuz ki nefs ya gereksiz şeylerdir ya gereksiz şeylerin gereksiz halidir
Ve kuşkusuz ki utanç, rezillik, kepazelik, insanlıkdışı dünyaya giden yol
Nefs taşları ile döşelidir
Felsefenin, bilimin ve Din hadisileri'nin önemini bilmeyen insan
İnsan olmanın anlamını ve insanlığın önemini bilmiyor demektir,
Sakal ve saç bedene, dünyaya ve nefse sırtdönmek değilse
Sakal kıça giyilen iç dona(külota), saç da başa takılan iç dona benzer,
Benim değil; felsefenin, bilimin ve Din hadisileri'nin dostlara gereksinimi var
Ben de dostu onlarda buldum zaten,
Neden dönüyor bu aşk, acı, hüzün müzikleri radyolarda, televizyonlarda
Buğdayları öğütüp un yapan değirmen taşıları(taşları) gibi
Yoksa ruhlar bir de insan unu da mı yiyorlar
Ve demek ki yalnızca suçlular değil, sevilenler de suçlu,
İnsanın iki annesi, iki babası ve iki ailesi vardır
Biri bu dünyadaki geçici olanlar, biri de öldükten sonra sonsuz evren
Gerçek ki herkes dünyada üvey evladtır(evlattır)
Tıpkı bir yaranın üzerindeki, günü gelince düşmesi gereken
Ve düşecek kabuk gibi,
Gülmek 'Ben aptalım' anlamına geliyor dünyada artık
Gülümsemek bile av olmak anlamına geliyor
Çünkü felsefeden, bilimden ve Din hadisileri'nden uzak bir toplum ve insanlık
Doğru, iyi ve insanca bir varoluş yaratamaz
Bunun temel nedeni de
Hem felsefeden, bilimden ve Din hadisileri'nden yoksun olup
Hem kendilerini birhalt(bir halt) sanan siyasetçiler, kapitalistler, modacılar
Medyacılar, sıporcular(sporcular) ve ünlüler,
İnsan öldüğünde geride
İçi lav, kor, ateş dolu bir dünyadan
İçi bağırsak, bok dolu bir bedenden
İçleri bağırsak, bok dolu bedenlerine ve bedenlerine kölelik eden
İnsanlardan başka birşey kalmaz,
Doğanın düzeni ilkel, geri bir düzendir
Doğanın varlığına da, düzenine de güvenmeyin, bağlanmayın, köle olmayın
Virüsleri insanlığın üzerine salan da doğadır
Evrenin en üstün canlısı da, varlığı da insandır
Doğa insanlığın efendisi gibi değil kölesi gibi olmalıdır
Doğayı koruyun ancak kölesi olmayın, kendinize örnek almayın, baştaçı etmeyin
Doğaya ve düzenine değil felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne sarılın
Bilin ki doğanın da, dünyanın da, evrenin de umurunda bile değilsiniz
Bilin ki doğa, dünya, evren kendini de, insanlığı da bir salise de
Yok etmekten çekinmez çünkü onların beyinleri yoktur
Beyini olmayanlara da, beyinlerinde felsefe, bilim
Ve Din hadisileri olmayanlara da güvenmeyin,
Topluma göre de, pısikoloji(psikoloji) bilimine göre de normallik
Peşinde(Arkasında) koşmayın
Felsefe, bilim, ve Din hadisileri peşinde koşun
Kuşkusuz ki felsefe ve bilim peşinde koşulsa da
Din hadisileri peşinde de koşmamak ancak yanlışa gider
Kuşkusuz ki felsefe, bilim, ve Din hadisileri içinde olmayan toplum da
Pısikoloji bilimi de zaten yanlış ve kötü yoldadır,
Oruç tutuyorlar
Nefslerini kurban etmek için değil; oruçlarını nefslerine kurban etmek için
Bu nedenle de nefsleri azalmak ya da yok olmak yerine daha da çoğalmakta
Anlamıyorlar ki nefs dinin en büyük düşmanıdır
Çünkü nefs hem en büyük cehalettir, hem kötülüklerin hem nedeni hem amaçıdır
Hem önce akılı, sonra da ahlakı, vicdanı, erdemleri yok eder,
İnsanları beden, kas insanı, kölesi yapan ülke de, ekonomi de, devlet de
Sanat da, sıpor da, hayat da, toplum da geridir,
Gel dersin el olurlar
Git dersin it olurlar
Sev dersin ev yıkarlar
Kal dersin kanaboyarlar(kana boyarlar)
Felsefesiz, bilimsiz ve Din hadisileri'siz delirmekte insanlık,
Üstelik 21. yüzyıl gibi bilimin, teknolojinin ve hayat olanaklarının
Tarihsel zirve için olduğu bir çağda
Dünyaya, insanlığa ve ülkelere en büyük kötülüğü
İnsanlar yapmaktalar iken
İnsanın hayvandan gelmediği nasıl söylenebilir,
Silahın vicdanı olmaz, silah olma
Felsefe, bilim, ve Din hadisileri ol
Din diye kendi cehaletlerini, nefslerini, mantıksızlıklarını, tutarsızlıklarını
Yani dine aykırılıklarını sananlar, isteyenler var
Siyaset de, özel sektör de, medya da, ahlakdışı turizım(turizm) da
Akıldışı-ahlakdışı moda da, akıldışı-ahlakdışı ünlüler de onlara yardımcı oluyorlar
Ne tuhaf insanlar, ahlaka aykırı giyimlerle toplum içine çıkmalarına
Ya da ahlaka aykırı özel hayatları olmalarına karşın
Dinli olduklarını sananlar, dinli olduklarını söyleyenler
Onlar bilmiyorlar ki dini tanımlayan din hadisileri ile din artık
Egemenlik ve korunma altında
İnsanlar ilahları adına saldırıyorlarsa, şiddet uyguluyorlarsa
Zalimleşiyorlarsa, öfkeleniyorlarsa zaten ilahları yok demektir
Açık ki onlar din diye bir ilaha inanıyorlar
Sonra da dine aykırı şeyler yapıyorlar,
İnsan yaşlanıncaya kadar beden gücü ile, yaşlanınca da ruh gücü ile yaşar
Diploması üniversite olup da ruhu üniversite olmayan
Üniversite mezunularından(mezunlarından) olma
Üniversite mezunu kişi bilime aykırılığın ve ahlaka aykırılığın
Ya da nefs köleliğinin içinde ise gerçekte üniversite okumamış demektir
Üniversite mezunu ya da öğrencisi insanın düşünür, alim, alime, bilge gibi değil de
Cinsiyet ya da cinsel nesne ya da güzellik nesnesi
Ya da beden nesnesi gibi görünmek istemesi
Gerçek ki üniversite kurumu adına da insanlık adına da utanç verici, iğrenç birşey,
Gerçek ki dünyada yalnızca bir çift göz, bir çift kulak, bir ağız, bir dil, bir burun
Bir yürek yani tek bir insan var
Her insan bu tek bir insanın parçalarıdır
Bu nedenle ki her insan geçmişteki ve gelecekteki her insandır da
Yani geçmişteki, günündeki, ve gelecekteki her insanın duyusu ve duygusudur da
Her insan bedeni geçmişteki, günündeki ve gelecekteki her insanın bedenini
Ve duyularını yaşar
Sen bugün beden ve duyu olarak nasıl isen geçmişteki insan da öyle idi
Gelecekteki insan da öyle olacak,
Düşünürlere, alimlere, alimelere, bilgelere
Ya da felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne sırtdönmek
Tüm insanlığa sırtdönmek gibidir,
Özel sektör bir toplumu kendi vatanında köle yapmak
Siyaset de bu köleliğe destek vermek
Akıldışı-ahlakdışı sanat da bu köleliği sevdirme sanatıdır,
Beden seni yaşatmazsa yaşayamazsın
Beyin yaşamazsa anlayamazsın
Beyin felsefe, bilim, ve Din hadisileri yüklü değilse
Beyin yaşasa da anlayamaz
Sarılacak, konuşacak gerçek, doğru dost istersen
Felsefeden, bilimden ve Din hadisileri'nden başka bulamazsın,
Bakma kelebeğin süsüne, o da hayvandır
Bakma çiçeğin süsüne, o da ottur
Bakma insanın süsüne, içi boktur,
Bu dünyanın da, insanlığın da, insanın da, toplumun da
Demokrasinin de, laikliğin de, özgürlüğün de, sanatın da, ünlülüğün de
Medyanın da, ekonominin de, devletin de, ülkenin de, vatanın da
Felsefeden, bilimden ve Din hadisileri'nden başka doğrusu yoktur,
Siyaset ve özel sektör ya hükümdarlık temsicisidirler
Ya devletin temsilcisidirler
Felsefenin, bilimin ve Din hadisileri'nin yani dinin
Demokrasinin, laikliğin, özgürlüğün, medeniyetin, insanlığın
Gerçeklerin ve doğruların değil
Bu nedenle ki en ilerici siyaset ve özel sektör bile gericiliktir
Bu nedenle ki siyasetin gösterişli arabalarından akıldışılığa
Ve ahlakdışılığa serbestlik veren yasalara imza atan eller
Özel sektörün gösterişli arabalarından da akıldışılığa
Ve ahlakdışılığa çiçek uzatan eller uzanırlar
Siyaset ve özel sektör hükümdarlığın hortlaklarıdır, hayaletleridir
'Önce bilim(ilim) ve ahlak' diyen Muhammed'in de, Atatürk'ün de
Dediği gibi siyaset ve özel sektör tarihin çöplüğüne gönderilmelidir artık
Bilimsellik, ahlak, barış, huzur, güven içinde bir dünya ve insanlık için,
Açık ki yetişkin insan dişisinde
Ya aşağılıklık duygusu olmalı, ya yetişkin insan erkeğine benzeme saplantısı
Ya yetişkin insan erkeği egemenliğinden haz duygusu
Ya yetişkin insan erkeğine yem olma mutluluğu olmalı
Çünkü yetişkin insan dişisinin hem ahlaka aykırı modası
Hem de yetişkin insan erkeğinin yaptığı şeyleri yapması
Yetişkin insan erkeğine benzemeye çalışması bunları düşündürtüyor
Düşünür, alime, bilge olmaya çalışmak yerine,
Bir ülkede bilimdışılık ve ahlakdışılık serbest ise, yasak değil ise
O ülkedeki suçlardan ülkeyi yönetenler suçludur öncelikle
Bilim ve ahlak egemen olursa bu egemenliğe
Bilimdışılık ve ahlakdışılık egemen olursa bu egemenliğe
Demokrasi ve laiklik demek yanılgısı içine girer beyin de, toplum da
Oysa gerçek, doğru demokrasi ve laiklik
Yalnızca felsefenin, bilimin ve Din hadisileri'nin yani dinin egemenliğidir
Ahlak egemen olursa ahlaksızlığa, ahlaksızlık egemen olursa ahlaka
Sapıklık der
Oysa sapıklık ahlaka aykırılıktır
Çünkü ahlak zekanın, akılın, mantığın, beyinin, ruhun, demokrasinin, laikliğin
Özgürlüğün, insan olmanın, sanatın, medeniyetin, evrenin en üst
Nitel aşamasıdır
Ve kuşkusuz ki ahlaka uygun giyimle başlar öncelikle
Yani kafanın içindekine bakmadan önce giysiye, görünüme bakmak gerekir
Kırılmış ya da çatlak cam pencereye takılmaz,
İnsan bedeninin %70'i su imiş
Yani insan ölüp çürüdüğünde bedeninin %70'i önce göğe çıkar
Oradan yağmur olup dünyaya geri gelir
Sonra yine buharlaşıp göğe çıkar, ve böylece sürer sonsuza kadar
Ya da hidrojene ve oksijene ayırılıncaya(ayrılıncaya) kadar
Güneşteki örneğinde olduğu gibi hidrojen her varlığın temelidir, başlangıçıdır
Geriye kalan %30'un içinde gaz da var, yalnızca bağırsak gazları değil
Hücrelerin bozulmaları ile oluşan gazlar, ve kan gazıları(gazları) denilen gazlar
İnsan ölüp çürüyünce bedenindeki gazlar da havaya karışır
Yani insan ölünce geriye açık ki bir kilo kül maddesi yani mineral falan kalır
Peki anneniz, babanız, kardeşiniz, eşiniz, çocuğunuz ve siz onlardan hangisi
Su mu, gaz mı, kül mü
Açık ki aşk %70 suyun %70 suya ya da geri kalan %30'un %30'a aşkıdır
Vatandaşlık %70 suyun %70 suya ya da geri kalan %30'un %30'a vatandaşlığıdır
Siyasi iktidar %70 suyun %70 suya ya da geri kalan %30'un %30'a iktidarı
Aşk şarkısıları %70 suyun %70 suya ya da geri kalan %30'un %30'a aşk şarkısılarıdır
Evreni ya da insanı bir ilah yaratmış olsaydı bu utança izin vermezdi
İnsanı en güzel şeylerden yaratırdı, öldüğünde bile güzel kalacak şeylerden,
İnsan açık ki beyindeki küçücük noktacıklardan oluşan beş küçücük bölgecik
Ve bu bölgecikler arasındaki ilişkidir
Yani gördüğümüzü sandığımız insanlar gerçekte gerçekleri değil sahteleri
Tıpkı güzel güzel giyimli insanların içlerinde bağırsak, bok, pislik bir dünya olması gibi
Müziği akıldışı, ahlakdışı, utanmasız, yoz insanlardan dinlemek istemiyorum
Müzik dış bedeni de, genleri de yani iç bedeni de aşmalı
Düşünmeyi seven insan açısından
Boş ve çok konuşan insan yani bedenden ve nefsten oluşan insan cansıkıcıdır(can sıkıcıdır),
İp kopmuşsa rüzgar bayrağa da, bayrak direğine de yaramaz
İnsanın ve insanlığın ipi felsefe, bilim, ve Din hadisileri'dir
Unutmak istiyorsanız anlamsızlaştırın
Bu konuda size felsefe, bilim, ve Din hadisileri yardımcı olur
Öğrenmek ya da tanımak istiyorsanız da
Felsefe, bilim, ve Din hadisileri size yardımcı olur
En iyi aşk ya felsefe, bilim, ve Din hadisileri içeren aşktır
Ya hiç yaşanmamış aşk
Ya da unutulmuş aşk,
Evlilikte kavgalar, şiddet varsa
Ya iki eşin de ya bir eşin felsefeden, bilimden ve Din hadisileri'nden yoksunluğundandır
Pusula doğru ise doğruyu gösterdiği için suçlanamaz
Saat doğru ise doğruyu gösterdiği için suçlanamaz
İnsan felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne göre doğru insan ise
Doğru insan olduğu için suçlanamaz, onu suçlayan suçlanılır,
İnsanlığın yetişkin insan dişisinden beklediği şey
Felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne uygun insan olmasıdır
Cinsel nesne olması değil
İnsanlığın insandan beklediği de özel sektör sömürgenine işçi olması değil
Düşünür, alim, alime, bilge olması
Ülkenin devletten beklediği de siyasetle değil
Felsefe, bilim, ve Din hadisileri ile yönetilmek,
Şu iki insan, iki devlet ve iki toplum doğru karar veremez:
1- Bilimsel olmayan, 2- Ahlaklı olmayan,
Kas ve duyu köleliği demek olan gençlik nefs
Yani sanı, aldanış, yanılsama içinde boşa geçecek zamandır
Yaşlılık ise doğru yaşamaya çok az kalmış bir zaman
Oysa aileler ve okullar felsefe, bilim, ve Din hadisileri üzerine kurulu olsalar
Boşa geçecek zaman çok azalırdı,
Diktatörlük ya felsefe, bilim, ve Din hadisileri üzerine kurulu doğru ve iyi bir diktatörlüktür
Ya da bunlara aykırılık üzerine kurulu yanlış ve kötü bir diktatörlüktür
Diktatörlük ya insancalığın erdemleri üzerine kuruludur
Ya da boyuneğenlerin ya korkaklıkları ya sabırları ya öndersizlikleri üzerine
Bakmayın siz dini inançlıların diktatörlük karşıtı söylemlerine
Açık ki her dini inanç bilime aykırılık olduğu için zaten diktatörlük üzerine kuruludur
Yani bilimin ve ahlakın yönettiği yerde diktatörlük yoktur
Bilimin ve ahlakın yönetmediği yerde diktatörlük vardır
Eğer diktatörlük kötü ya da yanlış birşey ise
Bu nedenle ki bilime ve ahlaka herşey de, her ülke de geçersizdir,
Müziğini söylerken neden cinsel sunumlar, cinsel tahrikler
Ahlaksızlıklar, utanmazlıklar, akıldışılıklar, insanlıkdışılıklar içine giriyorsun ki
Ahmak olduğunu zaten felsefe, bilim, ve Din hadisileri biliyor
Ve ahlaksızlığın, utanmazlığın adını da turizım da, özgürlük de
Demokrasi de, laiklik de koymayın
Muhammed de, Atatürk de diyor ki zaten 'Önce ilim(bilim) ve ahlak'
Anlaşılıyor ki en iyi siyasetçi
Mabedli ülkeye ahlakdışılık
Üniversiteli ülkeye de bilimdışılık pompalayabilen siyasetçi
Yani pavyon kafası,
Seni kim terk ederse etsin
Yeter ki felsefe, bilim, ve Din hadisleri terk etmesin.

Necdet Gürçiftçi
Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge

İnternette yayınlandığı zaman: 3.7.20/07.14


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Benim sevgili Atam Abdülhamid Han Şiir 18.07.2021
DOĞU TÜRKİSTAN Şiir 03.07.2021
Buğday Taneleriyle Kavgam Şiir 18.06.2021
Tanımadığım Ten.. Şiir 14.06.2021
AŞK Şiir 27.05.2021