HANGİ TÜRK MİLLETİ HANGİ TÜRK HALKI HANGİ TÜRKİYE (ŞİİR)

Türklükle, Türkiye ile ilgili yasalar(kanunlar) var 
Türk ceza kanunu'nda
Ve mahkemeler kararlarında 'Türk milleti' adına diyorlar
Tbmm'de 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' yazıyor
'Millet iradesi', 'Halk iradesi' diyor siyasetçiler
Ancak önce Türk milleti, Türk halkı, Türkiye ne demek 
Bilmek, tanımlamak gerek
Demokraside tanımsız da, mantıksız da suç olmaz çünkü,
'Önce ilim(bilim) ve ahlak' demiş Atatürk
'Önce ilim(bilim) ve ahlak' demiş Muhammed
Demek ki Türk milleti demek, Türk halkı demek, Türkiye demek
Bilim ve ahlak demek,
Hangi Türk milleti, Türk halkı, Türkiye
Anayasanın, hukukun, kanunların söz ettiği
Ortalıkta bikini, mayo diye sütyen-külot
Mini şort diye külotla dolaşanlar
Ahlakı, edebi hiçe sayanlar mı
Yoksa ahlaklı, edebli biçimde giyinenlerle mi,
Hangi Türk milleti, Türk halkı, Türkiye
Anayasanın, hukukun, kanunların söz ettiği
Astrolojiye, medyumlara, fala, büyüye, bilimdışılılıklara inananlar 
Akılı, mantığı, bilimi hiçe sayanlar mı
Yoksa bunlara inanmayanlar mı
Atatürkçüler mi yoksa Atatürk düşmanları mı
Demokrasi ve laiklik yanlıları mı yoksa demokrasi ve laiklik düşmanları mı
Türkiyeciler mi yoksa Batıcılar ya da Osmanlıcılar ya da Arabçılar mı,
'Önce bilim ve ahlak' diyor Muhammed de, Atatürk de
Hangi insanlar Türk milleti, Türk halkı, Türkiye
Atatürk'e, Muhammed'e uyanlar mı yoksa uymayanlar mı
Bilime ve ahlaka uyanlar mı yoksa uymayanlar mı.

Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 5.2.20/09.54