İhanet Projeleri -3

AKP, kadrolarıyla ve misyonuyla, kapitalizme karşı en önemli direniş noktalarından biri olan AKP'lilere kapitalizmi doğallaştırdı ve İslamcılıkla birlikte sistem tarafından emilmesini sağladı.

Kafaların bir köşesinde, İslam söylemlerine uygun bir rejimi ülkede hâkim kılmanın, önünde her zaman en büyük engel olarak görülen "TSK" olmuştur.

Cemaatcilerin terör örgütü olarak tutuklanması, iktidara dincilerden oy atmasını engellemek içindir. O zamanın iktidarı kendi lehine çevirmeyi bilmiş. İktidara düşman göstermiştir.