ATATÜRK, NEDEN "SOSYALDEMOKRASİDEN" UZAK DURDU ?!!

 ATATÜRK,  NEDEN "SOSYALDEMOKRASİDEN" UZAK DURDU ?!!

Atatürk döneminde de, emperyalizmin truva atı olan  ve adında "sosyal demokrat"  geçen  partiler vardı. Ancak o dönemde Milli mücadeleyi hafife aldırmaya çalışan, Kemalistlere çelme takan, mandacılık savunucusu bu Alman patentli  pıtrak partilere sıcak bakılmadı.13 Mayıs 1925 yılında, Kürtçülüğü kaşıyan adem-i merkezi bölücü faaliyetlerinden ötürü, kendilerine özel gerekçeli bir Bakanlar kurulu kararı ile de yasaklandı.

Cumhuriyet değerlerini simgeleyen 6 ok ideolojisinin temel varlık alanına karşıt gayri milli / beynelmilel unsurlar taşıyan bu virütik  siyasa, günümüzde de yerleştirildikleri siyasi partiler içinde halen daha kast sistemi içinde  devam ettirilmektedir. 

Şimdi içimizdeki sosyal demokratlara soruyorum:

Eşitlilikten anladığınız Federasyonculuk mudur? 

Halkcılıktan anladığınız Halklarcılık mıdır ?

Vatandaşlıktan anladığınız yurttaşlık mıdır? 

Evrensellikten anladığınız gayri milli yerelcilik midir? 

Özgürlükcülükten anladığınız bağımsız olmama hali midir ?

Sosyaldemokrasi; Cumhuriyetçilikten kaçmanın bir bahanesi midir ? 

Özgün fikirlerden yoksunluğun ve çaresizliğin bir ürünü müdür?

‘Laiklik’ eleştirilerine, özgürlükçülük sloganı ile  katılmak mıdır ? 

Kemalizm'le husumetinizi perdeleme kurnazlığı mıdır ? 

Dinci ve bölücü cemaatler ve tarikatlarla dayanışma ve proje geliştirme sanatı mıdır ?

Kendilerini, masonik, a-sosyal ve toplumcu olmayan yöntemlerle geriden gizleyen ve  vitrin önünde şirinlik yapan bu kişilerin hangi partilerde kuluçkalandıklarını bu millet bilmektedir.

Demokrasi bir ideoloji olmamakla birlikte varılması gereken bir hedeftir. Demokrat olma hali (olgusu) zaten bir sosyaliteyi içerir. Bir sosyal olma durum halidir. Ancak bu hedefi en başından, toplamda kendileri üzerinde isimlendirip  sözde ideolojik bir algı yaratanlar ya bir kontrollü demokrasi arayışı içindedir  yada başarısızlığı  en başından satın alma hatası içerisinde olan gayri milli, otokratik,monokratik ve anti-demokratik unsurlardır.

Bu paravan ve paralel unsurların, Kemalizm ve Kemalistler tarafından da red edilen  sakıncalı kategorisinde olduğu unutulmamalıdır.

Tahir Çalgüner 

Kemalist/ Eski CHP siyaset danışmanı


Başlık Kategori Yayın Tarihi
KEMALİZM VE EKOLOJITE Politika 13.10.2020
“SİYASİ/SOSYAL İSLAM DEMOKRATLARI” ! Politika 08.09.2020
DSP, ECEVİT’İ AŞMALIDIR Politika 02.09.2020
MÜLKİYE CUNTASI ! Politika 31.08.2020
"Güçlendirilmiş Cumhuriyetçi Birlik İttifakı " Politika 23.08.2020
Başlık Kategori Yayın Tarihi
DÜNYANIN GELECEĞİ Politika 11.07.2021
Kaldırın Korkmadan Elinizi (Ali İsmail Korkmaz Anısına) Politika 10.07.2021
AK Parti'nin Akı, Karası Politika 01.06.2021
Üst Akıl Faaliyeti Politika 31.05.2021
FİLİSTİN’DE KALICI BARIŞ MÜMKÜN MÜ? Politika 19.05.2021