AKP ve Kapitalizm

AKP’nin ekonomik alandaki belki de en büyük başarısı, kapitalizmin doğallaşmasını sağlamak olmuştur.

AKP iktidarı, sadece kapitalizmi değil, neoliberal projeleri de kitlelere sunmuştur. Devleti fakirleştirdi, kapatalistleri zengin etti.
AKP, kadrolarıyla ve misyonuyla kapitalizme karşı en önemli direniş noktalarından biri olan İslamcılığın sistem tarafından emilmesini sağladı.
Türkiye’de İslami sermayenin yayılışı, AKP ile bağlantılı bir şekilde artmış ve AKP İslamcı sermayenin merkezi haline gelmiştir.