ATATÜRK'ÜN AMACI VASİYETİNDE GİZLİ....

ATATÜRK'ÜN "AMACI",  VASİYETİNDEKİ  "ESASTA"  GİZLİ....

Bir kanun çıkarılarak kanun teminatında Devlet eliyle ;  Atatürk'ün vasiyetindeki İş bankasından her iki kuruma gelir aktarımı içeriği aynen  korunarak, YCHP'nin Bankadaki yönetim kurulu üyeliklerine son verilmesi Vasiyetin özüne ve Mülkiyet hakkına aykırı değildir.

Aynı kanunda, TTK ve TDK kurumlarının başına, Üniversitelerde  Türk dili ve Tarihi anabilim dalında görev yapan Prof.Dr ünvanlı bir kişinin atanması yasal güvenceye bağlanmak şartıyla yapılacak bir düzenleme ile kurumların siyaset dışı özerk yapısına halel getirilmemesi de sağlanabilir.

Atatürk vasiyeti gereği;  ileride CHP'nin YCHP olarak dönüşüme uğraması ihtimalini de düşünerek, CHP'ye  bir hisse/mülkiyet devrinde bulunmamış, sadece özel bir  amacın yerine getirilmesinde şekli bir "kontrollük" görevi vermiştir.

Kemalizm'i dışlayan bir tarihe, dile ve sapkın bir ideolojiye kayan YCHP yönetimi; Atatürk'ü istismar etmeyi ve bunu yaparken de aynı zamanda  onun ideolojisini  reddi miras yaptığı zaten Türk kamuoyu  ve Gerçek Kemalistler tarafından bilinen bir vakadır.

Tahir Çalgüner

CHP Eski Danışmanı


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Vay Canım Ülkem Vay !!!! Politika 26.05.2020
AKP ve Kapitalizm Politika 21.05.2020
07.05.2020 Ali Babacan Politika 15.05.2020
Haydar Baş Seçim Konuşması - 06.06.2015 Politika 14.05.2020
Cemaat Akıl Oyunu! Politika 24.04.2020