KEMALİZM YÜKSELİRKEN…“SOSYALDEMOKRASİ” ÇÖKERKEN...

KEMALİZM YÜKSELİRKEN…“SOSYALDEMOKRASİ” ÇÖKERKEN...

Seçmen tabanında yaşatılan Kemalist ideoloji ile; YCHP işgal üst yönetiminden, kendilerini Alman sosyal demokratı olarak niteleyen Batıcı Sosyalist Enternasyonel kanat arasındaki gerilim artık çuvalı deldi.

Atatürk'ün ölümünden sonra;

İ.İnönü ile başlayan,"ortanın solu" ile Ecevit ile devam eden Deniz Baykal'ın SHP-CHP yanlış evlilik  dönemi de dâhil, Kemalist 6 ok bütüncü ideolojisini, ehlileştirme yöntemi olarak kullanıla gelen “Sosyal demokrasinin” 4.kuşak temsilcisi olan Kılıçdaroğlu döneminde ise; “masonlara ne istedilerse verdik” noktasına getirilerek mutasyona uğratılan parti teşkilatları ve organları böylelikle  iğreti ve yapay zekâlı bir virütik organizazyon haline getirilmiştir.

Kemalizm’i ve orijinal 6 bütüncü ideolojiyi; “Sosyal demokrasi” ile özdeşleştirmek; Atatürk aslında bir Sosyal Demokrat idi demek gibi bir gaflete düşen siyasi akrobatların becerisidir. Bu bitirimler tayfası işlerine geldiklerinde, Atatürk’ü kendilerine kalkan ve koltuk değneği yapacak kadar aslında ikiyüzlüdür de.

Ergen bir siyasi karakter ve figür içinde olduklarını da, eylem ve söylemleriyle kendilerini ele verecek örnekleriyle Milletimiz zaten anlamıştır.

Türkler için,

1911’de Trablusgarp

1914’te Çanakkale

1919’da İzmir’in İşgalinde

1920’de İstanbul’un İşgalinde ve

----- Tüm kurtuluş savaşında verilen mücadele aynı zamanda bu savaşların arkasında olan sosyal demokrasiye karşı verilmiş mücadelelerdir. -----

Bilineceği üzere, bu süreçte İngiltere’nin yönetiminde Liberaller ve İngiliz İşçi Partisi koalisyonu Fransa’da radikal (sosyalist) parti, İtalya’da ise Trablusgarp savaşında Sosyalist Parti Liberal partiye destek vermiştir. Çünkü Trablusgarp’te İtalyan Sosyalist Partisine olan ilgi oldukça fazladır.  ABD yönetiminde ise Vilson’un Demokrat Partisi  (yani sosyal demokrat partisi) bulunmaktadır.

Yani SOSYAL DEMOKRASİ DEMEK EMPERYALİZM DEMEKTİR. Sömürge ülkeleri paylaşma görevi küresel sermaye tarafından sosyal demokrat partilere verilmiş bir görevdir.

Altı Ok, sosyal demokrat emperyalizme karşı geliştirilmiş bir ilkeler manzumesidir. CHP Atatürk tarafından sosyal demokrat bir parti olarak kurulmamıştır ve derhal sosyal demokrat yöneticilerden kurtarılmalıdır. Sosyalist Enternasyonal  ise tıpkı 1911-1922 yılları arasında olduğu gibi Türkiye'nin bölünmesi için çalışmaktadır.

Yakın Tarihimizde de "Siyasal islam"  projesine paralel önü açılan ve onun kopmaz bir parçası olarak eşzamanlı olarak  "Batıcı sosyal demokrasiye el veren Dış güçlerin ise kim olduğunu söylemek çok güç olmasa gerek..

Atatürk sosyal demokrasiyi ve partilerini, Türkiye’yi parçalama hedefini gördüğü içindir ki 1918 yılından beri teşkilatanan diğer sol partilerle birlikte 1925 TAKRİR-İ SÜKUN yasasını çıkartarak yasaklamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi’ni de sosyal demokrat veya sol bir parti olarak kurmamış, Ontolojik olarak  Üçüncü ve milici bir ideoloji olarak kurgulanmıştır." Atatürkçülük" söylemi is

KEMALİZM YÜKSELİRKEN…“SOSYALDEMOKRASİ” ÇÖKERKEN...

KEMALİZM YÜKSELİRKEN…“SOSYALDEMOKRASİ” ÇÖKERKEN...

Seçmen tabanında yaşatılan Kemalist ideoloji ile; YCHP işgal üst yönetiminden, kendilerini Alman sosyal demokratı olarak niteleyen Batıcı Sosyalist Enternasyonel kanat arasındaki gerilim artık çuvalı deldi.

İ.İnönü ile başlayan Ecevit ile devam eden Deniz Baykal'ın SHP-CHP yanlış evlilik  dönemi de dâhil, Kemalist 6 ok bütüncü ideolojisini, ehlileştirme yöntemi olarak kullanıla gelen “Sosyal demokrasinin” 4.kuşak temsilcisi olan Kılıçdaroğlu döneminde ise; “masonlara ne istedilerse verdik” noktasına getirilerek mutasyona uğratılan parti teşkilatları ve organları böylelikle  iğreti ve yapay zekâlı bir virütik organizazyon haline getirilmiştir.

Kemalizm’i ve orijinal 6 bütüncü ideolojiyi; “Sosyal demokrasi” ile özdeşleştirmek; Atatürk aslında bir Sosyal Demokrat idi demek gibi bir gaflete düşen siyasi akrobatların becerisidir. Bu bitirimler tayfası işlerine geldiklerinde, Atatürk’ü kendilerine kalkan ve koltuk değneği yapacak kadar aslında ikiyüzlüdür de.

Ergen bir siyasi karakter ve figür içinde olduklarını da, eylem ve söylemleriyle kendilerini ele verecek örnekleriyle Milletimiz zaten anlamıştır.

Türkler için,

1911’de Trablusgarp

1914’te Çanakkale

1919’da İzmir’in İşgalinde

1920’de İstanbul’un İşgalinde ve

----- Tüm kurtuluş savaşında verilen mücadele aynı zamanda bu savaşların arkasında olan sosyal demokrasiye karşı verilmiş mücadelelerdir. -----

Bilineceği üzere, bu süreçte İngiltere’nin yönetiminde Liberaller ve İngiliz İşçi Partisi koalisyonu Fransa’da radikal (sosyalist) parti, İtalya’da ise Trablusgarp savaşında Sosyalist Parti Liberal partiye destek vermiştir. Çünkü Trablusgarp’te İtalyan Sosyalist Partisine olan ilgi oldukça fazladır.  ABD yönetiminde ise Vilson’un Demokrat Partisi  (yani sosyal demokrat partisi) bulunmaktadır.

Yani SOSYAL DEMOKRASİ DEMEK EMPERYALİZM DEMEKTİR. Sömürge ülkeleri paylaşma görevi küresel sermaye tarafından sosyal demokrat partilere verilmiş bir görevdir.

Altı Ok, sosyal demokrat emperyalizme karşı geliştirilmiş bir ilkeler manzumesidir. CHP Atatürk tarafından sosyal demokrat bir parti olarak kurulmamıştır ve derhal sosyal demokrat yöneticilerden kurtarılmalıdır. Sosyalist Enternasyonal  ise tıpkı 1911-1922 yılları arasında olduğu gibi Türkiye'nin bölünmesi için çalışmaktadır.

Atatürk sosyal demokrasiyi ve partilerini, Türkiye’yi parçalama hedefini gördüğü içindir ki 1918 yılından beri teşkilatanan diğer sol partilerle birlikte 1925 TAKRİR-İ SÜKUN yasasını çıkartarak yasaklamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi’ni de sosyal demokrat veya sol bir parti olarak kurmamış, Ontolojik olarak  Üçüncü ve milici bir ideoloji olarak kurgulanmıştır." Atatürkçülük" söylemi ise Atatürk'ün ölümünden sonra Kemalizm'i sönümlendirmeye ve hafife aldırmaya  yönelik olarak bilinçli bir tercih olarak kullanıla gelmiştir.Kemalizm, Kemalizm dir.

Taklitlerinden sakının...!! 

Tahir ÇALGÜNER


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Vay Canım Ülkem Vay !!!! Politika 26.05.2020
AKP ve Kapitalizm Politika 21.05.2020
07.05.2020 Ali Babacan Politika 15.05.2020
Haydar Baş Seçim Konuşması - 06.06.2015 Politika 14.05.2020
Cemaat Akıl Oyunu! Politika 24.04.2020