Aklın bir hali olarak; "Analidratik" düşünce

Aklın bir hali olarak;  "Analidratik" düşünce

"Bir eylem toplumun ve doğanın genel yararı için iyiyse aynı zamanda  bireyin gönenci içinde iyidir."

Bilimi, pozitivist yöntemlerle anlama ve araştırma her ne kadar Modernist toplum dönemin önünü açtıysa da  günümüz toplum ve doğa araştırmalarında çok değişkenli kompleks sistemleri açıklama ve öngörü geliştirme de "bilimsellik"! anlamında çaresiz kalıyor.

Pozitivizm üzerine geliştirilen ve eleştirel akılcılık olarak sunulan şeyinde post modernist bir Modernite kurnazlığı olduğu da gün yüzüne çıktı. Yorumsamacı yaklaşımlar (Hermenutik)  ise halen daha İnsan ve doğa arasındaki ilişkileri bir yönteme oturtabilmiş değil. Ekolojist bilim  ve düşünce çağına ise  biraz daha süre var.

Devlet ve toplumlar akılla yönetilir sözünün ülkemiz için "kurnazlık ve oportünizme" yöneldiği bir noktada; acaba toplumsal olarak bu dönemi nasıl aklın arınmasında ve iyileştirilmesinde bir fırsata çevirebiliriz?

Analidratik olarak adlandırdığım düşünce sistemi; tek boyutlu neden-sonuç olarak ilişkisi üzerinde algıladığımız olguların uzun vadede ve büyük resim içinde değerlendirilerek idrak yolu ile içselleştirilmesine olanak sağlayıcı bir sağlama yöntemi.

Evrensel düşünüp yerel yapma yerine, Milli yararlarımız ve değerlerimiz  açısından da  olaya yaklaşmak gibi.

Kısa vadede çok kazanıp orta vadede iflas etmeyi önlemek gibi,

Atomize ve ego merkezli bireyler olmak yerine toplumcu bir ortak aklı hesaba katmak gibi,

İndirgemeci bir akıldan, Bütüncü bir akla daha geçişe zemin hazırlamak gibi,

Kendimiz olabilmek ve toplumun bir parçası olarak düşünebilmek için,

Niyetlerimizi sorgulayabilmek için,

Hatalarımızdan ders alabilmek için,

Ve en önemlisi " Çıkar görünür olanda Yarar görünmeyende deyip, görünmeyeni görünür hale getirmek için.

Poplizmden, toplumcu düşünceye terfi edebilmek için,

İnsanlık durumundaki İnsanın durum haline erişebilmek için,

Bir bilme, anlama  ve Farkındalık biçimi olarak;  "ANALİDRATİK" YOL...

Şimdilik bu kadar yeter.

Tahir Çalgüner


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Geleceğimizi Yok Ediyoruz! Sosyal 24.07.2020
Gittikçe İlkelleşen Erkek Sosyal 21.07.2020
Ayasofya Neden Cami Yapıldı? Sosyal 11.07.2020
Nefes Almak İstiyoruz Sosyal 02.07.2020
Ayasofya Sorunu Sosyal 15.06.2020