YÜKSELEN BİR DEĞER OLARAK ULUS DEVLET VE ULUS ŞEHİRLER...

YÜKSELEN BİR DEĞER OLARAK; ULUS DEVLET VE ULUS ŞEHİRLER...

Kemalist Aydınlanmacı devrimin ürünü olan Ulus devletlerinin, önümüzdeki dönemde öneminin daha da ortaya çıkacağı bir noktada; Avrupa Sosyalist enternasyonel Birliğin Türkiye Planlama şefi, (Ultra Sosyal demokrat)  Prof. İlhan Tekeli;  İBB' de düzenlenen  belediyecilik ve planlama konferansında Türkiye'nin yönetilememesinin önünde gördüğü Ulus devleti günah keçisi ilan etmiş ve Dünya'da  Küresel demokrasi krizine neden oluyormuş bu durum diyor.Artık  büyük bir Megapolis olan İstanbul'un yönetiminin," Büyükşehir belediyeleri " gibi  bir dar statüden çıkarılarak;  "Ulus Şehirler" yeni (öneri) yönetim basamağı modeli mevzuatı altında yerinden yönetilebilirliğinin artırılması ve  öz bütçe imkanları pekala geliştirilebilir.  

Öncelikle Yerel demokrasi demek; dışarıdan finanse edilen federatif yerel birliklerin önünü açmak değildir. Özgürlükçü (Halkçı değil) "Şehir devletleri" yönetimlerinin yaratılmasının salt gerekçesi olarak gördüğü Yönetişim savı da; aslında Küresel sermayenin, merkezi devlet dışı alanda uluslararası ve yerel sermaye işbirliğinde yerelde örgütlenmesi için sermaye paylaşımının sadece el değiştirmesinden ve mekan pazarlığından başka bir şey de değildir. Yönetimsel bazı sorunları; sözde bir yönetişim ?,Demokrasi ve Planlama krizi olarak görmek yada öyleymiş gibi abartılı bir bahane olarak gösterilmesinin yanıltıcı sonuçları olur. 

Tahir Çalgüner

Y.Şehir ve Bölge Plancısı


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Emperyalizm Kokusu Politika 29.03.2020
Saldırılar Devam Ediyor Politika 09.03.2020
BARIŞ İÇİN SAVAŞ Politika 06.03.2020
Komplo Teorileri (2) Politika 06.03.2020
Emperyalizm (Yayılmacılık) Politika 05.03.2020