YÜKSELEN BİR DEĞER OLARAK ULUS DEVLET VE ULUS ŞEHİRLER...

YÜKSELEN BİR DEĞER OLARAK; ULUS DEVLET VE ULUS ŞEHİRLER...

Kemalist Aydınlanmacı devrimin ürünü olan Ulus devletlerinin, önümüzdeki dönemde öneminin daha da ortaya çıkacağı bir noktada; Avrupa Sosyalist enternasyonel Birliğin Türkiye Planlama şefi, (Ultra Sosyal demokrat)  Prof. İlhan Tekeli;  İBB' de düzenlenen  belediyecilik ve planlama konferansında Türkiye'nin yönetilememesinin önünde gördüğü Ulus devleti günah keçisi ilan etmiş ve Dünya'da  Küresel demokrasi krizine neden oluyormuş bu durum diyor.Artık  büyük bir Megapolis olan İstanbul'un yönetiminin," Büyükşehir belediyeleri " gibi  bir dar statüden çıkarılarak;  "Ulus Şehirler" yeni (öneri) yönetim basamağı modeli mevzuatı altında yerinden yönetilebilirliğinin artırılması ve  öz bütçe imkanları pekala geliştirilebilir.  

Öncelikle Yerel demokrasi demek; dışarıdan finanse edilen federatif yerel birliklerin önünü açmak değildir. Özgürlükçü (Halkçı değil) "Şehir devletleri" yönetimlerinin yaratılmasının salt gerekçesi olarak gördüğü Yönetişim savı da; aslında Küresel sermayenin, merkezi devlet dışı alanda uluslararası ve yerel sermaye işbirliğinde yerelde örgütlenmesi için sermaye paylaşımının sadece el değiştirmesinden ve mekan pazarlığından başka bir şey de değildir. Yönetimsel bazı sorunları; sözde bir yönetişim ?,Demokrasi ve Planlama krizi olarak görmek yada öyleymiş gibi abartılı bir bahane olarak gösterilmesinin yanıltıcı sonuçları olur. 

Tahir Çalgüner

Y.Şehir ve Bölge Plancısı


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Vay Canım Ülkem Vay !!!! Politika 26.05.2020
AKP ve Kapitalizm Politika 21.05.2020
07.05.2020 Ali Babacan Politika 15.05.2020
Haydar Baş Seçim Konuşması - 06.06.2015 Politika 14.05.2020
Cemaat Akıl Oyunu! Politika 24.04.2020