Emperyalizm (Yayılmacılık)

Emperyalizm (yayılmacılık), bir devletin veya ulusun başka devlet veya uluslar üzerinde,
kendi çıkarları doğrultusunda sömürmesi, etkide bulunmasıdır.
Ülke sınırında dahi olmayan bir ülkenin, iç işlerine karışıyor oralarda bir kargaşa çıkarıyorsa
bu bir insanlık suçudur.
Karıştırılan ülkelerin kan kardeşi, din kardeşi olan halkları bir birlerini boğazlarken; ülkeyi
karıştıran devletler uzaktan emperyalist hevesler ile ellerini ovuşturuyorlar.
Ülkesinden bu topraklara gelip, buraları karıştırmak için gelen teröristler ise emperyalizm
ayıbıdır.

 

Murat Barış Çetin

"Tasarım ve Yorum"