BİR HUKUK REFORMU ÖNERİSİ...

BİR HUKUK REFORMU ÖNERİSİ...

 

1.Kamu kurumlarında  oluşmuş suçlarda,Cumhuriyet Savcıları dosya özelinde adli ve idari mahkemelerden hangisinin tek yetkili  mahkeme olacağına re'sen karar vermelidir.

 

2. Savcılara kesinlikle "Hakim yetkisi" verilmemelidir.

 

3. Adli ceza, Hukuk ve İdari mahkemeleri kararlarına rehber olacak, Evrensel hukuka uygun  belirleyici içtihatlar geliştirmeye yönelik; Danıştay ve Yargıtay kurumları birleştirilerek tek bir üst temyiz mahkemesi oluşturulmalıdır.

 

4. Anayasada bu konuda gerekli değişiklikler yapılarak; "Hukuk devletine" paralel yapılanma olarak addedilen çok parçalı "Yargı devleti" (jüristokrasi)! oluşumlarının ve uygulamalarının önüne geçilmelidir.

 

5. Hakimlerin maaşları ise, Davacılardan alınan harçlar yolu ile oluşturulacak bir döner sermayeden verilmeli. Genel bütçeye yük olunmalıdır. Bu parayı veremeyecek davacılara ise Devlet sübvansiyon yapmalıdır.

 

Yukarıdaki Hukuk önerileri hayata geçirilirse;  Yargımız  kendi içinde kendi reformlarını kendileri de yapabilir.

 

Tahir Çalgüner 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Emperyalizm Kokusu Politika 29.03.2020
Saldırılar Devam Ediyor Politika 09.03.2020
BARIŞ İÇİN SAVAŞ Politika 06.03.2020
Komplo Teorileri (2) Politika 06.03.2020
Emperyalizm (Yayılmacılık) Politika 05.03.2020