Zamanın değişmesiyle dini hükümler değişir mi?

Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye’nin 39. maddesi: “Ezmânın teğayyürü ile ahkâmın teğayyürü inkâr olunamaz.” hükmüdür. Yani zamanın değişmesi ile örf ve âdete dayanan cüz’î hükümlerin değişmesi mümkündür. Zîrâ zaman ve mekân değiştikçe insanların ihtiyaçları, halleri, örf ve âdetleri ve kullandıkları şeyler de değişeceği cihetle herhangi bir delîle bağlı olmayıp tamamen örf ve âdete dayanan cüz’î hükümler de değişebilir. Meselâ: İslâmiyet’in ilk zamanlarında mescit ve câmilerin kapısı dâima açık tutulurken daha sonra hırsız ve fâsıkların çoğalması sebebiyle eşyaları çalınmaktan muhâfaza için kapıların sabahla öğle namazı ve yatsı ile sabah namazı aralarında kilitlenmesine cevaz verilmiştir. Ancak ahkâm-ı külliye, yani dîne ait olan ve edille-i şer’iyye (kitap, sünnet, icmâ ve kıyas) ile sâbit olan hükümler dâimâ bâkî olup değişiklik kabul etmez. Cenâb-ı Hakk’ın emrine ve murâdına uygun olmayan bir örf ve âdet meşrû olmayacağından, zaman değişti deyip şer’î delilleri terk etmek aslâ câiz değildir. Meselâ: Kadınların el ve yüzleri hâriç diğer uzuvlarını mahremlerinden başkasının görmesi ve bu iki uzuv da dâhil herhangi bir uzvuna başkasının dokunması, kat’î delillerle haram kılınmıştır. Ebu’l-Fâruk Süleyman Hilmi TUNAHAN (K.S.) (SİLİSTREVÎ) Hazretleri de bu hususla alakalı şöyle buyurmuşlardır: “Ezmânın tebeddülü ile ahkâm tebeddül eder’ sözü küfürdür. Ezmânın tebeddülü ile şer’î ahkâm değil, dünyevî ahkâm, yani âdet ve ahval tebeddül eder. Okka yerine kilo, dirhem yerine gram, arşın yerine metre kullanılması gibidir. Ahkâmı ilâhî değişmez. Kıyâmete kadar sabit ve bâkidir.”


Başlık Kategori Yayın Tarihi
İtaat Evrensel 09.06.2018
Aşk Evrensel 08.06.2018
Âma Şiir 30.05.2018
sevmek Edebiyat 26.05.2018
yavuz'a Şiir 13.05.2018
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Doğruluk ve Dürüstlük Eğitim 17.08.2020
ANKARA ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AÇILDI. Eğitim 30.06.2020
YALITILMIŞ EĞİTİM ZORUNLU SAVIM Eğitim 22.06.2020
ERASMUS VE YABANCI BURSLAR YASAKLANMALI SAVIM Eğitim 13.05.2020
Güneş (Astronomi) -2 Eğitim 08.05.2020

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.