Bilgisayarın Eğitime Girmesi

Bilişim Teknolojilerin kullanımının yaygınlaşması günümüzde toplumların "bilgi toplama" haline gelmesine neden olmuştur. Yeni teknolojiler hem ekonomik yapıyı hem de sosyal ve eğitsel yapıyı etkilemiş, bu nedenle teknolojik gelişmeleri izlemek zorunda kalmıştır.

Toplumsal değişme ve gelişmeler eğitim kurumları teknolojik gelişmeleri izlemek, bu teknolojileri kullanmak ve bu teknolojilerin kullanımını öğretmek zorunda bırakmıştır.

Bilgisayarın toplumdaki kullanımın yaygılaşması eğitim sistemini de etkilemiş, okullarda bilgisayarlar kullanmaya başlamıştır.

Zamanla okullarda bilgisayar kullanımı hızla artmış, öğrenme ve öğretme sürecini etkilemiş ve öğretmenlere de yeni sorumluklar yüklemiştir.

Hemen her alanda kullanılan bilgisayar teknolojisi eğitime de girmiş ve günümüzde yaygın biçimde kullanılmaktadır.


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Rejim Karşıtları Politika 26.02.2021
Eğitim ve Felsefi Akımlar Eğitim 24.02.2021
Anlamlı Sözler Kültür / Sanat 23.02.2021
Vatanı Ya Sev Ya Da Terket Politika 20.02.2021
Yapı Yeri Bilim / Teknik 17.02.2021