6 OK' A YAN BAKAN "Sosyal Demokrat - Asosyal Cemaatçileri" !!!

6 OK' A YAN BAKAN  "Sosyal Demokrat - Asosyal Cemaatçileri"   !!!

CHP' nin Kemalist "altı okunu " yemişler ve “sosyal demokrasi” adı altında  İttihatçı masonik bir elle anlamlarını dönüştürerek şarta” bağlamışlar.

1. Milliyetçilik, “eşit yurttaşlık” olmuş, Beynelmillicilik

 

2. Devletçilik;  “insani kalkınma” olmuş, Sos-lu liberalizm. 

 

3. Laiklik;  “özgürlükçülük” olmuş, Sekülerizme evrilecek gibi!

 

4. Halkçılık ise “Hümanizm” olmuş, "Halklar"-cılık. 

 

Yetmedi…!

 

5. Devrimcilik ise “demokratlık”

 

6. 6 ok ise; "Sosyal demokrasi" ilkelerine dönüşüyor. 

CHP, "SHP' leşemez  yada "Kemalist Sosyal demokrasi" mümkün değildir.

"Bütüncü 6 ok ideolojisi" ; sosyal demokrasi ithal düşüncesi ile eşlenemez.

Eklektik düşünce tabanlı pragmatist  ve reformist bir  "Sosyal demokrasi" anlayışı; Dünya'da geçerliliğini ve siyaseten kalıcılığının yitirmiştir.3.Dünya ülkelerindeki muhalefet partilerine ithal edilen bu gayri milli 2. el ideolojinin  SOL ve  6 OK ideolojisi ile eşitlenmesi onların yerine ikame edilmesi ve bir algı operasyonu ile topluma ezberletilmesi istenmektedir.

2018 CHP seçim bildirgesi  Kitapçığındaki  bu ifadelerden sonra bu ılımlı ve Sos-lu liberal projeyi kimin hazırladığı da ortada...

Şimdi de diyorlar ki; Y-CHP'ye oy vermezseniz, AKP'nin işine yararmış diye bir söylem peşindeler...Yerseniz.

CHP üst yönetimini, aklını başına getirecek tek güç; taban ve CHP seçmenidir. Alevi partili kesim de  kendilerini kullandırmasın.

Kılıçdaroğlu’nun ve sonrasında gelecek müstakbel yedek genel başkanları hegemonyasındaki bu işgalci zihniyetin; partiyi omurgasızlaştırarak,  pusulasından çıkarıp, hızla “ 6 ok-suzlaştırmaya” götürme tehlikesinin de altını, bu vesile ile tarih ve sizlerin huzurunda çiziyorum.

CHP,  6 OKÇU  bir parti iken, üst yönetimi sosyal demokrat bir parti haline dönüştürüldü. Parti Başkanlık sistemine göre dizayn edilme çalışmaları hızlandı. Muhalefet gücü sünnet edilmiş bir CHP bu haliyle Türkiye'de Güçlü Muhalefet hareketinin de önünde bir engel ve tıkaç olarak işlev gördürülüyor.

Demokrat Atatürkçü  gövdeye sözde  ithal bir  "sosyal demokrasi" aşısı yaparak taçlandırmak istediler. Başarılı olmadılar. Kemalist çınar ağacına  elma aşısı yapmak gibi bir uğraştı bu...Taban red etti.

Sosyal demokrasi  kulağa ve göze  hoş geliyordu ancak Kemalizm’in panzehiri   kökü dışarıda  zehirli bir sarmaşık gibi gövdeye dolandı. Kuzu postunda kurt gibi, asırlık çınar ağacının gövdesini ve  koskoca 6 ideolojik  dalını  kemirmeye başladı.

CHP'yi  SHP 'leştirme Operasyonu tabanda tutmaz.

Ancak  CHP' den ayrı yeni  bir "sosyal demokrat partinin" kurulmasının önünde  bir engel  de yoktur. Bunun tam tersi de doğrudur. Yeni bir Kemalist parti kurulur, Kemalist CHP'de yerini orada alır.

Yani diğer bir  deyişle;  hem basarlar  hem yakarlar  "O  sögütözü konaklarını" …. !

 

CHP Atatürkçü Değildir, Sosyal Demokrattır! / Dr. Hasan İLERİ


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Emperyalizm Kokusu Politika 29.03.2020
Saldırılar Devam Ediyor Politika 09.03.2020
BARIŞ İÇİN SAVAŞ Politika 06.03.2020
Komplo Teorileri (2) Politika 06.03.2020
Emperyalizm (Yayılmacılık) Politika 05.03.2020