Çakma Balın içindeki Zehir: "Sosyaldemokrasi" Putperestliği !

Çakma Balın içindeki Zehir: "Sosyaldemokrasi" Putperestliği !

Devrimcilik  ve  Düşünsel sürekli devrimcilik ilkesini benimseyen  Kemalistleri, "Muhafazakar" ve İçimizdeki  emekli öğretmenler"   olarak niteleyen  Kılıçdaroğlu'na Tahir Çalgüner'den  zehir zemberek bir cevap geldi.

CHP içindeki gayri millici Emekli hesap kitap uzmanı yöneticilerin,  "sosyal" ve "demokrasi" gibi iki kavrama devamlı atıf yapmasının gerekçesi;  kendilerinin çakma ideolojisine muhalif olan kesimleri  anti demokrat  veya muhafazakar olarak gösterme eğiliminde olmalarından kaynaklıdır diyen Tahir Çalgüner;  bir ideoloji olarak "Sosyal demokrasi"  afili ve ballı bir tamlama gibi olsa da gerçek öyle değil dedi.

İçimizde Yuvalanan Guguk kuşları!

CHP içindeki  baskın  Batıcı tipi sosyal demokrat/liberal  kadronun zaman içinde  Kemalizm ve kadrolarına karşı bir tür paralel bir parti yapılanması (PPY) oluşturduklarını belirten Çalgüner; sosyal demokratlara göre; cemaat ve tarikatlarla işbirliği yapmak normaldir.Eşit yurttaşlık altında federatif yurttaşlığı  savunmak da  sosyal demokrat bir eylemdir. Ama Kemalist ideolojide böyle bir durum söz  konusu olamaz diyerek bir anısını anlattı.: "CHP üst düzey emekli bir bürokratın anlattığına göre ; Alman sosyal demokratlarının, CHP'ye  vaktiyle "Ya Kemalizm.. Ya Sosyal demokrasi dayatması yapmasının aslında bu iki kavramın sentezinin bile yapılamayacağını, Alman'ın bile bildiğini göstermesi açısından önemlidir. dedi.

Natoculuk ne ise, Sosyalist Enternasyonal birlik de  Y-CHP için odur. 

*    Kılıçdaroglu  döneminde 3. Dünya ülkelerine özel  geliştirilen bu  ithal emperyalist  sosyal demokrasi ekolünün yeni ittihatçı kadrolar yolu ile partiye sızma süreci hat safhaya  ulaşmıştır.

*  Balın içindeki  sosyal zehri, demokrasi şırıngası ile  kitlelere enjekte etmeye kalkan kişiler,  Sosyalist Enternasyonalin emir kulu putperest devşirme siyasetçilerdir.

*  "Natocu" darbeci yapılanma ne ise, Sosyalist Ertenasyonal  birlik de Türk siyaseti için aynı  emperyalist odaktır.

Kemalizm; çakma bir Sosyal demokrasi manzumesinin  üzerine sürülen bir krema değildir. ATATÜRK'ü tarihi bir "yadigara" dönüştürüp eş zamanlı olarak ideolojisine ihanet etmek tabanda ters teper.

6 okun içinde "DEMOKRASİ" okunu göremeyenlere de;  okların ucuna  değil,  okların gösterdiği yere bakmalarını, SOSYALİTEYİ ise kendilerinde ve parti içi demokrasi anlayışlarında  aramalarını ve aynaya bakmalarını tavsiye ederi


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Kirli Oyun Düzeni Politika 27.02.2020
Bakış Açısı Politika 25.02.2020
Siyasetteki TSK Korkusu Politika 15.02.2020
"AYIYI İNİNE SOKACAĞIZ” Politika 13.02.2020
TERÖR, VEKALET SAVAŞLARI ve MÜSLÜMANLAR… Politika 06.02.2020