Terör 7

Kamu otoritesini ya da toplum yapısını yıkmak için girişilen korku ve yılgınlık, sarsan şiddet hareketleri.
Önceden belirlenmiş hedefleri elde etmek için şiddet kullanan, şiddete başvuran grubun kullandığı yöntem.
Dehşet salmak için girişilen, seçilmiş ve planlı eylem ve/veya eylem tehditti.
Bir çoğunluğa güç ya da baskı uygulayarak, bir gruba isteği dışında (rızası dışında) bir şey yapmak ya da yaptırmak.
Şiddet uygulama eylemleri ise zorlama, saldırı, kaba kuvvet, bedensel ya da psikolojik acı çektirme ya da işkence, vurma ya da yaralama.