En Önemli En Sinsi Oyun -2

Belli çevrelerce bilinçli bir şekilde toplum; emperyalist örneklere yöneltilmiş durumdadır. Yanlış özentilerle toplumu yönlendirmişler ve etkilemişlerdir. Toplumda güvensizlik ve ayrışma hızla artıyor. Emperyalist bir amaç için birleşmiş ve bir araya gelmiş onlar.

İnsan varlığı yok eden tüm değerlerin hepsine sahip çıkması, toplumda bunlar tarafından toplumun değerleri üzerinden yaratılması olarak yapılan en belirgin bir sinsi oyundur.

Türkiye üzerindeki senaryolarını uygulamaya geçirmişlerdir. Türk halkı gelecek nesiller kendi kültürüne ve öz benliğine yabancılaştırmışlardır. Kendi içinde eritme, özümleme, sindirme veya benzeşme yapmışlardır.