İKİ ANKARA İKİ PLANLAMA İKİ ODTÜ !!

İKİ ANKARA  İKİ PLANLAMA  İKİ ODTÜ !!

Gökçek dönemi ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB) meclisinin ana kararı (karar 2017 ocak sayı 116)  Tahir Çalgüner bir açıklama yaptı: Alt ölçekli planların üst ölçekli planlara uygunluğu ve birlikteliği planlama kademelenmesi içindeki yeri bütüncü planlamanın ilkesel özüdür.

Bir Kentsel makro ölçekli fiziki üst ölçekli planın; Kentiçi (innercity) alanlardaki;  ‘alt ölçekli’ imar planları ve davaları için belirleyici olmayacağı, kent dışı, yapılaşmamış (outercity) alanlardaki olası alt ölçekli imar  davaları için geçerli olacağına dair, 13 Ocak 2017 tarihli (116 sayılı) ABB planın bütünlüğü ilkesine ve imar hukukuna meydan okuyarak verdiği meclis kararı herkesi şaşırttı. Bu belediye meclis kararı da nedense Odalarca yargıya götürülmedi. Ankara ÇEVRE DÜZENİ PLANI 2038 planına ise; mahkemeye götürüldü de götürülmedi gibi bir durum yaratıldı.

Ana plan bir kentin anayasasıdır. Dolayısıyla Ankara kenti il sınırları içinde uygulama biçimi olarak, coğrafi bir alan ve yer ayrıcalığı gözetmeden, bu bağlamda yapılacak tüm üst plan ve alt ölçekli projeler ve olası dava süreçlerinde de bağlayıcıdır. Kentin toplamını; içi ve dış saçak alanlar diye ikiye  ayırmak ve kurallar koymak bir kent ayırımcılığı suçu olduğu kadar, anayasal, kanuni ve hukuki açıdan da mümkün değildir. 

ANKARA İKİYE BÖLÜNEMEZ. İKİ ANKARA YOK!

13 OCAK 2017 tarihli 116 sayılı  Ankara BŞB meclis Kararı gereği; Ankara Çevre Düzeni Planı 2038 ve dolayısıyla ulaşım ana  planının sadece kentsel alan dışı alanlardaki alt ölçekli planlarda bağlayıcılığı olması" hükmü kaldırılmalıdır.

Teknik ve hukuki açıdan böyle  bir durum söz konusu olamaz.

MANSUR YAVAŞ'IN "ODTÜ/EYMÜR SEVGİSİ" NEREDEN GELİYOR?

Bilindiği üzere ODTÜ yollarının (2. ve 3.yol) yapılması noktasındaki ısrarını sürdüren Mansur Yavaş, KYK yurtları konusunda da ortaya karışık bir tavır sergilemişti. Bu tavrıyla ODTÜ öğrencilerinin dillendirilemeyen  tepkisini de çeken Mansur Yavaş'ın şimdiler de, Eymir gölü için ODTÜ'ye yaptığı "proje sizden.. Uygulaması benden" teklifi de çok fazla yankı bulmadı.

Konuştuğumuz plancıların ortak fikri ise;

"Mahkeme, AÇDP 2038'e de işlenen bu yolu konjonktüre bağlı bir hukuk şirinleşmesi olarak iptal etse bile; Belediye karara üst mahkemede itiraz edecek ve nihayetinde maalesef yapımına başlanacaktır. " şeklinde.

ODTÜ yollarının altında bir ODTÜ Yapı kooperatifi yolu ile akademik personele lüks konut yapma projesinin gündemde olduğunu söyleyen uzmanlar; Mansur Yavaş'ın bu teklifinin aslında ODTÜ kamuoyu ve öğrencilerinin gazını ve tepkisini almaya yönelik bir güzellemeden ibaret olduğu görüşündeler.

Tahir Çalgüner Şehir Plancısı

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Batı Emperyalizmi ve Türkiye Politika 17.06.2020
İhanet Projeleri -3 Politika 05.06.2020
Vay Canım Ülkem Vay !!!! Politika 26.05.2020
AKP ve Kapitalizm Politika 21.05.2020
07.05.2020 Ali Babacan Politika 15.05.2020