"SOSYALDEMOKRASİ" BİTİŞİK YAZILIR. "KEMALİZM" OLARAK OKUNMAZ !!

Çalgüner'den  "SosyalDemokratlara"  Türkçe dersi..

Kemalist yazar Tahir Çalgüner;  "Sosyaldemokrat" kesime Türkçe dersi vererek, dil oyunları ve sahteciliklerine bilimsel ve dilsel açıdan örnekler verdi.

"SOSYALDEMOKRASİ"  BİTİŞİK YAZILIR. "KEMALİZM" OLARAK OKUNMAZ !!

Demokrasi olgusu  zaten sosyal olma durumu ile ilgilidir. Sosyalite ise bir durum halidir. Demokrasi  ise;  bir ideoloji değil  sonuç yani varılması gereken bir hedef durumdur.

Dolayısıyla, "sosyal  ve "demokrasi" gibi iki şirin ve sevimli kavramın aslında bitişik yazılması gereken ve bir ithal düşünce akımının adı olan bir  "SOSYALDEMOKRASİ" olgusuyla eşleştirilmesi yanlış algılara neden olduğu gibi yanlışa hizmet ediyor.

Örnek: 1. Kemalizm, "Sosyaldemokrasi" değildir. Farklı iki şeydir.

2. Bitişik yazılan "Çevrebilim" tümcesinin; Ekoloji kavramı ve bilimi  ile  ayrı yazılan Çevre bilimleri ile özdeşleştirilemeyeceği gibi.

Tahir Çalgüner