CHP'NİN "SOSYAL DEMOKRATCASI" !

CHP'NİN "SOSYAL DEMOKRATCASI" !

Kemalizm'in 6 ilkesinin yeni açılımları olarak lanse edilen aşağıdaki tanımlamalar; Kemalizm'in özünü  karşılamaktan öte anti-Kemalist tanımlamalardır.

1. Milliyetçilik,  “eşit yurttaşlık” olmuş.. Federatif yurttaşlığa evrilecek gibi!!

2. Devletçilik,  “insani kalkınma” olmuş,

3. Laiklik;  “özgürlükçülük” olmuş, Sekülerizme evrilecek gibi!

4. Halkçılık ise  “hümanizm” olmuş,Yetmedi…!

5. Devrimcilik ise  “demokratlık”

Kemalizm ve CHP;  "Sosyal demokrasi"  üzerine sürülen bir krema değildir.

Kemalizm; sağ ve sol  insanlık düşünce değerlerini sentezleyen üçüncü ve bütüncü bir  ideolojinin adıdır.Salt Liberal ve Sosyalist ideoloji ile bir eşleme yapılması hatalı olur.

"Soyal demokrasi" adındaki hibrid  düşünce akımı da; "SOL" ile direkt bir ilişkisi olmadığı gibi; Liberal bir eksen üzerine temellenmiştir. Bir ideoloji katagorisine girmez.

6 okun içinde "DEMOKRASİ" okunu göremeyenlere de;  okların ucuna  değil,  okların gösterdiği yere bakmalarını, SOSYALİTEYİ ise  kendilerinde aramalarını ve aynaya bakmalarını tavsiye ederim.

Tahir ÇALGÜNER (Kemalist)