Asimilasyon -3

Kendi içinde eritme, özümleme, sindirme, benzeşme. Ayrıca zorunluluk uygulanmadan, düşünceleri kabul ettirmektir.

Farklı kökenden gelen azınlıklara veya etnik grupları, bunların kültür birikimlerini, baskın doku ve yapı içinde eriterek yok etme süreci.

Bazı ülkelerde, yada bazı rejimlerde asimilasyon için çeşitli baskı ve sindirme vasıtalarına başvurulduğunu biliyoruz. Bu vasıtaların en fazla uygulandığı alanların başında dil ve din gelmektedir. Sonra örf, adet, gelenek ve görenek üzerinde yoğunlaşan baskı ve sindirme politikasını görüyoruz.

Türklerin örf adetleri kültürleri eğitimleri hatta öz benliklerine kadar milletimize asimilasyon uygulamaya başladılar. Türk halkı gelecek nesiller kendi kültürüne öz benliğine yabancılaştırılmıştır.


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Yalıtım (İnşaat) Bilim / Teknik 09.09.2019
Asimilasyon -2 Politika 27.08.2019
Terör -6 Politika 26.08.2019
Terör Politika 12.08.2019
Allah Vardır Tek Tanrıdır Genel 10.08.2019