MUHAMMED'İN MEZHEBİ

İslamiyet dinin inançının(inancının) ve dinin önderi, dünyanın en büyük dahisi Muhammed'in mezhebi ne Sünnilik idi, ne Şafilik, ne Hanefilik, ne Maliklik, ne Şialık, ne Hanbelilik, ne Caferilik, ne İsmaililik, ne Ehli sünnet, ne başka bir mezheb. Muhammed'in mezhebi dini tanımlayan Din hadisileri'dir yalnızca.

Yani dini tanımlayan Din hadisileri'ne giderseniz Muhammed'i bulursunuz, gitmezseniz Muhammed'i bulamazsınız.

Din hadisileri adı altında topladığım hadisler diyor ki 'Din bilimdir/ilimdir, bilim yoksa din de olmaz, bilim Çin'de de olsa gidip öğrenin; din ahlaktır, edebtir, utanmaktır, ahlak-edeb-utanmak yoksa din de olmaz; din vicdandır, merhamettir, medeniliktir, dürüstlüktür, doğruluktur, güvenilirliktir, nefssizliktir, inzivadır'. Yani Muhammed'in mezhebi bilimdir, ahlaktır, edebtir, utanmaktır, vicdandır, merhamettir, dürüstlüktür, doğruluktur, güvenilirliktir, nefssizliktir, inzivadır.

Dini tanımlayan Din hadisileri'ni bilmemek ve Siyonist oyunlar Müslümanları mezhep mezhep bölünmeye götürmektedir.

Müslümanlar bu gerçeği anlamadıkça parça parça bölünecekler ve hem Batının gerisinde kalacaklardır hem de Siyonistlerin oyunlarına düşeceklerdir.

Müslümanları, ve komünistinden Hıristiyanına, Budistine kadar tüm insanlığı birleştirecek tek şey dini tanımlayan Din hadisileri'dir. Yani Din hadisileri'nden ayrılmakla, uzaklaşmakla yalnızca Müslümanlar değil, tüm insanlık paramparça olacaktır.

Muhammed'i ya da dini arıyorsanız dini tanımlayan Din hadisileri'ne gidin, başka yere değil.


Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 29.8.19/03.26