Terör

Yıldırmak ve korkutmak maksadıyla, yasalara karşı gelerek, sistemli bir şekilde şiddet eylemleri ve cinayetlere başvurma hareketidir.

Cana ve mala kasteden terörist eylemler, toplumda korku ve tepki yaratarak, kısa veya orta vadeli çeşitli amaçlara hizmet etmeyi hedefleyen silahlı saldırı.

Siyasi bir amaçla, örgütlü, sistemli ve sürekli bir şekilde şiddet kullanılmasını benimseyen grupların, sratejik eylemleri. 

Devletin sınırları dâhilinde veya sınır noktalarında devlet aleyhine işler yapan, kafalarında siyasi hedefler belirlemiş, devlet dâhilindeki tüm yönetimlere her çeşit şiddet içeren fiilleri uygulaması.