CUMHURBAŞKANI TAZMİNAT DAVASI AÇAMAZ SAVIM

Cumhurbaşkanlığı makamdır, kişi değil; ve üstelik de ülkeye, millete, devlete, vatana ait bir makamdır yani kişisel yararlar ya da kişisel çıkarlar sağlayacak ya da getirecek biçimde kullanılamaz.

Tazminat almak ya da tazminat davası açmak gerçek kişilere ait bir haktır. Örnek ki bir evin camını kasden(kasten) kıran kişiye karşı ev sahibi tazminat davası açabilir ancak kırılan cam açamaz.

Cumhurbaşkanlığı da cumhurbaşkanı kişinin değil Türkiye cumhuriyeti’nin parçasıdır.

‘Cumhurbaşkanına hakaret suçu’ cumhurbaşkanına hakaret suçudur; kişiye özel değil, kişiye ait değil. Yani cumhurbaşkanına hakaret cumhurbaşkanına hakarettir, cumhurbaşkanı kişiye değil. Bu nedenle cumhurbaşkanı kişi kişilere cumhurbaşkanına hakaret nedeni ile şahsi tazminat davası açamaz.

Bu nedenle ki ‘Ülkeleri yönetenler ve ünlüler öteki kişilere göre daha hoşgörülü, daha anlayışlı, eleştirilmeye daha açık olmalıdır’ deniliyor.

Öteyandan; cumhurbaşkanı; maaşından başka gelir sağlayamaz.

Bu nedenle ki cumhurbaşkanına hakarete ancak ceza davası açılabilir, cumhurbaşkanına gelir sağlayıcı tazminat davası açılamaz; yani devletin makamlarından şahısa ait, kişiye özel gelir sağlanamaz.

Bu nedenle ki eğer cumhurbaşkanı ‘Cumhurbaşkanına hakaret edenler’den tazminat parası almışsa onları iade etmelidir.

Öteyandan(Öte yandan); eğer cumhurbaşkanları cumhurbaşkanına hakaret edenlerden tazminat parası alırlarsa bu durum muhalifleri hakaretvari sözlerle tahrik edip, böylece onları kendisine hakaret ettirip, onlardan bol bol tazminat parası alıp, tazminat yolu ile zengin olmak istemek ya da muhaliflere maddi olarak büyük zararlar vermek istemek biçiminde bir kötü kullanıma ya da kötü niyete de neden olabilir ki her iki durum da demokrasiye büyük zarar verebilir.

Bence; hakaretlere karşı yalnızca ceza davası açılabilmeli, tazminat davası açılamamalı; böylece hem yargının yükü hafifler hem de hakaret suçunun para kazanmak ya da zengin olmak için kullanılması önlenmiş olur.

Yani sonuç olarak savım ki cumhurbaşkanı kişi cumhurbaşkanlığı nedeni ile, cumhurbaşkanlığı makamından kaynaklanan nedenle kendisine yapılmış olan hakaretlere karşı tazminat davası açamaz; devleti şahsi sorunu durumuna getiremez; özel işleri ile devlet işlerini birbirine karıştıramaz. Bu bağlamdan olarak da cumhurbaşkanı kişinin cumhurbaşkanlığından ayrı olarak cumhurbaşkanı kişinin kişiliğine, kişiselliğine, özelliğine karşı yapılmış hakaret de cumhurbaşkanına hakaret suçu içine sokulamaz.


Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 5.3.20/10.33


Başlık Kategori Yayın Tarihi
PROVOKASYON SANATI Felsefe 28.02.2021
TIPLILAR TIPÇILAR VE CEHALET Felsefe 27.02.2021
HUKUK ÇÖZÜM DEĞİL (ŞİİR) Şiir 26.02.2021
ZÜLFÜ LİVANELİ DEMOKRASİ KONUSUNDA DA YANILIYOR SAVIM Felsefe 25.02.2021
İSLAMİYET'TE KURBAN BAYRAMI DA RAMAZAN BAYRAMI DA YOK SAVIM Felsefe 24.02.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
ERDEMLİ OLMA VE ŞEREFLİ KAYBEDİŞ Felsefe 13.02.2021
PANTEİST SPİNOZA’NIN YETERSİZ TANRISI Felsefe 12.01.2021
SIRADAN MISIN Felsefe 02.08.2020
İnsanın can yoldaşıdır '' EŞ ''.. Felsefe 31.07.2020
Ayasofya Felsefe 28.07.2020