DİNLİYİZ

Dinliyiz
Yok işimiz bizim, bilimdışı inançlarla
Yok işimiz bizim, ilkellikle, barbarlıkla, vahşetle, zulümle
Yok işimiz bizim, düşmanlıkla, kinle, intikam ile
Yok işimiz bizim, insanı insana düşman etmekle
Yok işimiz bizim, cehalete, nefse, modaya, çıplaklığa, utanmazlığa, ahlaksızlığa
Özel sektöre, siyasete, hükümdarlara iktidar vermekle
Yok işimiz bizim ilahlara tapmakla
Bizim işimiz bilim ile, ahlak ile, vicdan ile, nefssizlik ile, inziva ile, insanlık ile,
Dinliyiz, felsefeyi temsil etmeye geldik yeryüzüne
Dinliyiz, bilimi temsil etmeye geldik yeryüzüne
Dinliyiz, akılı temsil etmeye geldik yeryüzüne
Dinliyiz, mantığı temsil etmeye geldik yeryüzüne
Dinliyiz, akıl, ruh ve ahlak sağılığını temsil etmeye geldik yeryüzüne
Dinliyiz, doğruyu ve iyiyi temsil etmeye geldik yeryüzüne,
Dinliyiz, ahlakı temsil etmeye geldik yeryüzüne
Dinliyiz, vicdanı temsil etmeye geldik yeryüzüne
Dinliyiz, merhameti temsil etmeye geldik yeryüzüne
Dinliyiz, dürüstlüğü temsil etmeye geldik yeryüzüne
Dinliyiz, adilliği temsil etmeye geldik yeryüzüne
Dinliyiz, tarafsızlığı temsil etmeye geldik yeryüzüne
Dinliyiz, medeniliği temsil etmeye geldik yeryüzüne
Dinliyiz, nefssizliği temsil etmeye geldik yeryüzüne
Dinliyiz, inzivayı temsil etmeye geldik yeryüzüne
Dinliyiz, insanca dünyayı, insanca insanlığı temsil etmeye geldik yeryüzüne.

Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 14.7.19/04.44