Siyasi Teoriler (Sisler Devri)

Sürekli yalan söylemek, iftira atmak, yalan haber yaymak, çamur atmak gibi işleri yaparlar ve her zaman eleştirir, suçlar, karalar. Akılla, ahlaka, dine, vicdana aykırı olduğu gibi şarlatanlık, rezillik, kepazelik gibi şeylere de neden olurlar. Asla dürüst, güvenilir, vicdanlı, adil değildirler.

Murat Barış Çetin