Kin Nefret Uyanndırma ve Siyasi Teori (Sisler Devri)

Kin, öç almayı amaçlayan gizli düşmanlık. Nefret, bir şeye yönelmiş olumsuz duygu. Nefret kişilere karşı: Birinin kötülüğünü istemeye varan tutku; yok etme isteğine varan bir yadsıma. Nefret nesnelere karşı: Sevmeme; uzaklaştırmayı, ortadan kaldırmayı isteme.

Siyasi teori, herhangi siyasi bir olayı, vakayı, görüngüyü açıklamak için kullanılan, yeni bir düşünce çıkarma. Alışılmış kalıpların çok dışında yeni fikirler, modern teoriler konuşuldu ülkemizde.

 

Murat Barış Çetin