SİYASETÇİLER İLE İNSANCA ÜLKE DE İNSANCA DÜNYA DA KURULAMAZ SAVIM

Siyaset ya ahlaksız birdünyanın(bir dünyanın) kardeşidir ya barbar, vahşi birdünyanın ve savaşın kardeşidir; tarihe bakın; siyasetten hangi halk, toplum, millet, ülke, kim hayr görmüş? Siyaset olan, siyasetle yönetilen ülke de, dünya da ya Sodom, Gomora, Pompei ya savaş, vahşet, barbarlık olmamış mıdır?

Gerçek ki okumayı sevmeyen kurnaz insanlar ticareteatılır(ticarete atılır); onları seven, onlara özenen kurnaz insanlar da siyaseteatılır(siyasete atılır).

Siyasetçilerle insanca, barış, huzur, güven, bilimsellik, dostluk içinde birülke(bir ülke) de, insanca birdünya(bir dünya) da kurulamaz, yaratılamaz. 

Neden kurulamaz, yaratılamaz?

Çünkü basit olarak daha en başta açık ki birbirlerine bile nezaketle, medenilikle, kibarca, insanca davranmayan; birbirlerine bile düşmanca davranan siyasetçilerle insanca birülke, insanca birdünya yaratılamaz da ondan. Zaten siyaset yani siyasi parti demek halkı, toplumu, millet bölmek, kamplara ayırmak, ve dürüstlük değil yandaşlık demektir.

Yani doktorlara bakın, birbirlerine medenice davranıyorlar; avukatlara bakın, birbirlerine medenice davranıyorlar; öğretmenlere bakın, birbirlerine medenice davranıyorlar ancak siyasete, siyasi alana, siyasetçilere baktığımızda görmekteyiz ki sanki arenada gıladyatörler(gladyatörler). Neden? Çünkü bilimsel temelleri, bilimsel amaçları, bilimsel içerikleri, bilimsel özleri, bilimsel nitelikleri, bilimsel dünyaları yok; belki yarısı kitap bile okumayan bir halkın, toplumun, milletin oyları ile seçilmişler, başa gelmişler; ancak doktorları, avukatları, öğretmenleri, mühendisleri, eczacıları halk, toplum, millet değil bilim seçiyor yani fark burada yani demek ki ülkeyi yönetecekleri de halk, toplum, millet değil bilim seçmeli.

Bilim yeter mi? Yetmez çünkü bilim bilgi demektir oysa hayat, dünya okyanus gibidir, ne zaman ne olacağı bilinmez yani bilim gemi ise o gemiye bir de pusula gerekli yani tek amaçı konulardaki tüm olasılıkları ortayakoymak(ortaya koymak) ve bilge bir insanlık yaratmak isteyen felsefe.

Felsefe yeter mi? Yetmez çünkü felsefe pusuladır ancak yalnızca pusula ile olmaz gemi; harita da gerekli; o harita da dini tanımlayan, ve Din hadisileri olarak adlandırdığım hadislerdir yani din tanımıdır. 

Bilimcinin nefsi olabilir; felsefecinin de nefsi olabilir ancak Din hadisileri nefsi dışlar, aşağılar ve düşman sayar, ve nefs hem en büyük cehalettir hem de her kötülüğün hem nedeni hem amaçıdır(amacıdır).

Yani gerçek ki insanca birülke(bir ülke) de, insanca birdünya(bir dünya) da ancak Felsefe-Bilim-Din hadisileri üçlüsü ile yaratılabilir, olabilir.

Peki hangi siyasetçinin ya da kaç siyasetçinin felsefe ile, bilim ile, Din hadisileri ile ilgisi var? Kimi çıplaklığa doğru çekiyor, kimi de bilimdışı inançlara doğru. 

Siyasetçiler arası ilişki düşmanlık ilişkisi gibi; yani siyaset bir kazan yemek ise o yemeğe tükürmek gibi. Siyasetçiler dost değilse halk, toplum, millet, insanlık, dünya nasıl dostça olacak? Siyasetçiler birbirlerine düşman ise yandaşları nasıl birbirlerine dost olacak?

Sarıl ki felsefeye, bilime, Din hadisileri'ne, insanca birülken(bir ülken) olsun; sarıl ki felsefeye, bilime, Din hadisileri'ne, insanca birdünya(bir dünya) olsun.

Açık ki siyasetli dünya Engizisyon çağı, barbarlık çağı, vahşilik çağı, ilkellik çağı gibidir.


Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 8.6.19/

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
şaman kimdir ? Felsefe 18.05.2020
Kızların Oyuncağı! Felsefe 10.05.2020
Zihinsel Engelli (Felsefe) Felsefe 02.04.2020
Televizyonlar ve Toplumsal Gelişmeler Felsefe 01.03.2020
PİŞMANLIK Felsefe 31.12.2019