TÜRKÇENİN YANLIŞLARI SAVIM- 1

Savım ki ne Türkiye'de ne de başka bir ülkede gerçek, doğru Türkçe yok; Türkçe denilen şey ezbere, varsayım birşey oysa Türkçe hem mantıklı ve tutarlı düşünmenin koşullarındandır hem Evrensel dil'in, hem Tek dünya dili'nin, hem Tek dünya dini'nin, hem Tek dünya milleti'nin, hem de Tek dünya devleti'nin zorunluluklarındandır. Türkçenin bu durumunun ortayaçıkması(ortaya çıkması) için genelde felsefe; özelde ise dilfelsefesi(dil felsefesi), dilbilimi(dil bilimi), dilmantığı(dil mantığı), ve dilmatematiği(dil matematiği) gerekmektedir.

Yani okullarda 'Özne, tümleç, yüklem, sıfat' gibi şeylerle ne dil öğrenilir ne Türkçe öğrenilir. Dil öğrenmek de, Türkçe öğrenmek de önce dilfelsefesi, dilbilimi, dilmantığı ve dilmatematiği öğrenmektir.

'Türkçenin yanlışları' adlı bu yazı dizimde; Türkçedeki bazı yanlışları anlatmaya, göstermeye çalışacağım.

Türkçede; 'Ben yapacağım', 'Ben edeceğim', 'Ben gideceğim' deniliyor. Oysa bu durum Türkçeye de; dilfelsefesine, dilbilimine, dilmantığına, dilmatematiğine de aykırıdır; işte bu durum ki var olan Türkçeyi bir 'varsayım dil' yapmaktadır yani var olan Türkçe gerçekte Doğru Türkçe değil, 'Türkçe varsayılan dil'dir yani kendi gerçeklerinden ve ve kendi doğrulardan bile uzak bir dildir.

Savım ki 'Ben yapacağım' değil, 'Ben yapcak'; 'Ben edeceğim' değil, 'Ben etcek'; 'Ben gideceğim' değil, 'Ben gitcek' olmalıdır, olmak zorundadır; eğer Türkçe gerçek, doğru, mantıklı, tutarlı, bilimsel ve evrensel bir dil olmak istiyorsa.

Yine bir örnek; 'Ben süreceğim'de anlatılmak istenilen 'sürmek' olmasına karşın 'süreceğim' 'süre' sözcüğünü yani zaman ile ilgili bir sözcüğü içerir, ve bu da bu tümceye, söze yanlış bir anlam verebilir; gerçek, doğru, mantıklı, tutarlı, bilimsel dil ise anlatmak istediğinden başka şeyler anlatmaz, anlatmak istediğinden başka anlamlara izin vermez. Yani 'Ben süreceğim' değil, 'Ben sürcek' olmalıdır.

Bu durumda 'Ben yapacağım' değil, 'Ben yapcak' olmalıdır. Yani yabancıların 'Ben var yapmak' demeleri gerçekte, farkında olmadan gerçek, doğru Türkçeye yaklaşmışlıktır.

Örnek ki İngilizcede; 'I will go' denilir, yazar; yani Türkçesi ile 'Ben gitcek' denilir, yazılır. 

Bu durumda; bu sözlerin olumsuzları da 'Ben yapmacak', 'Ben etmecek', 'Ben gitmecek' olmalıdır. Bu durumda açık ki Ege şivesi gerçek, doğru Türkçeye en yakın Türkçedir.

Gerçek ki genelde Latincenin, özelde ise İngilizcenin evrensel dil olmasının temel nedeni; farkında olunmayan bu mantıklı ve tutarlı durumlarıdır.

Yani Batı boşuna Batı değildir; yani Batı yalnızca bilim ile, teknoloji ile, ekonomi ile, para ile Batı değildir; mantıklı, tutarlı dil yapısı ile Batıdır. Bu nedenle Türkçeye felsefel, bilimsel, mantıksal, matametiksel büyük bir önem, ilgi ve değer verilmek zorundadır; hem Türkler için, hem de insanlık için çünkü örnek ki ve daha önceleri de internette yayınladığım gibi savım ki özgürlüğün gerçek, doğru, mantıklı, tutarlı, evrensel, bilimsel, felsefel anlamı yalnızca Türkçede, ve Türkçedeki 'özgürlük' sözcüğünde var.

Yani Türkçeyi küçümseyen hem kendini küçümsemiş, hem de felsefeyi, bilimi ve insanlığı küçümsemiş olur yani yanlış(hata) yapmış olur. Zaten gerçek ki 'Türkçe ile felsefe ve bilim olmaz, Türkçeyi bırakalım' sözü de Türkçenin anlaşılamamış olduğunun kanıtıdır ki Türkçe diye 'Özne, tümleç, yüklem, sıfat, zamir' gibi şeyler öğretilirse; dilfelsefesi, dilbilimi, dilmantığı, dl matematiği öğretilmezse böyle olur.

Bu nedenle ki Türk dil kurumu ya da Tdk edebiyatçıların ve siyasetin yönetiminde değil felsefecilerin yönetiminde olmalıdır.


Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 6.6.19/00.13


Başlık Kategori Yayın Tarihi
KADIN FAŞİZMİ KURAMIM- 1 Felsefe 11.07.2020
AKP'Yİ YÖNLENDİRME TAKTİĞİ ÖNERİM Felsefe 10.07.2020
MODA SİTELERİ CİNSEL TEŞHİR SAPKINLIĞI YAPIYOR SAVIM Felsefe 09.07.2020
DİN BAŞKA DİNİ İNANÇ BAŞKA SAVIM Felsefe 08.07.2020
GÖNÜL Şiir 07.07.2020
Başlık Kategori Yayın Tarihi
şaman kimdir ? Felsefe 18.05.2020
Kızların Oyuncağı! Felsefe 10.05.2020
Zihinsel Engelli (Felsefe) Felsefe 02.04.2020
Televizyonlar ve Toplumsal Gelişmeler Felsefe 01.03.2020
PİŞMANLIK Felsefe 31.12.2019