Siyasi Teoriler

Düşünemeyen, sorgulamayan, araştırmayan, farklı bir düşünceye tahammülü olmayan ve izin vermeyen toplum yapılacaktır.

Dil, din, ırk, mezhep ayrımı yapan ve bunun mutlak doğruluğuna kendisini inandıran ve en temel kaynağıysa ütopik bir hayal olan bir kişilik yapılmak istenmektedir. Birlik ve beraberliğimizi bozmak için ayrım yaparak yok etmeye çalışmaktadır.

Toplumu birlikte tutan kavramsal değerler üzerinde kavram karmaşası ile oynanarak güvensizlik oluşturulmak istenmektedir.