SİYASETÇİ İLE CAMİ AÇILMAZ SAVIM

Cumhurbaşkanı ‘Cumhurbaşkanlı hükümet sistemi’ denilen şeyden önce olsaydı yalnızca cumhurbaşkanı olurdu ancak bu şey ile birlikte cumhurbaşkanı artık Akp başkanı da yani bir siyasetçi de. Siyaset ise en medeni tanım ile cehalet ve nefstir; cehalet ve nefs ise dine aykırıdır çünkü din gerçekte cehalete ve nefse karşı savaştır ki göksel(semavi) dini inançlardaki ‘Adam/Adem ile Eva’nın/Havva’nın Cennet’ten kovulmasının nedeni de zaten cehalet ve nefstir; yani bu durumda, siyasetçi ile cami açmak İslamiyet dini inançına aykırı birdurumdur(durumdur) zaten.

 

Din cehalete karşıdır çünkü din bilimdir, akıl-mantık ister yani bilgi ister; nefs de en büyük hem en büyük cehalettir hem de her kötülüğün hem nedeni hem amaçıdır(amacıdır).

 

Gerçek ki siyasetçi ile cami açmak, siyasetçiye cami açtırmak hem İslamiyet’e aykırıdır hem de İslamiyet’in özünü, ruhunu, nedenini, amaçını bilmemektir yani ya cehalettir ya nefstir; yani İslamiyet’e göre sultanla(hükümdarla) da, siyasetçi ile cami açmak yanlıştır ki hadis zaten ‘Sultanlarla düşüpkalkan(düşüp kalkan) alimler de hırsızdır’ deyip İslamiyet’e aykırılıkla tanımlamıştır.

 

Yani İslamiyet’e göre; ister hükümdar olsun, ister cumhurbaşkanı olsun, ister devlet başkanı olsun, ister muhtar olsun; siyasetçi ile cami açmak yanlıştır, ‘Ben siyasetçiyim’ ya da ‘Ben hükümdarım’ diyen insanla cami açmak yanlıştır; siyasetçi ile cami açmak ‘Siyasi İslam’ denilen, İslamiyet’e aykırı bir durumdur(haldir).

 

İslamiyet’i anlamak ancak İslamiyet’in felsefesini, ruhunu anlamakla olanaklıdır ki bu felsefe, bu ruh da dini tanımlayan Din hadisileri’nde anlatılmıştır.

 

 

Necdet Gürçiftçi

Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge

İnternette yayınlandığı zaman: 25.5.19/00.05