İyilik ve Doğruluk


İyilik, kimseye kötülüğü dokunmamak demek. İnsanları mutlu edecek şekilde davranmaktır. Hiçbir karşılık beklenmeksizin davranmaktır.

Doğruluk, özünde sözünde, niyetinde ve davranışlarında doğru olma hali. Doğru tutum ve davranış. Bütün iş ve davranışlarda olan, güzel ahlaktan biri de doğruluktur. Özü sözü doğru olan insanlar, güvenilir ve sevilen kimselerdir.

İnsanlara iyi davran, insanları bağışla, insanlara yararlı işler yap ve yardımcı ol. Her zaman kârlı sensin.

İyi davran, bağışta bulun (zekat) ve karşılık beklemeden iyilik yap. Her zaman zarar görmezsin.

 

Murat Barış Çetin