İyilik Doğruluk ve Dürüstlük

İyilik:

1. İyi olma durumu, iyi olanın niteliği.
2. Hiçbir karşılık beklemeksizin yapılan yardım.
3. İnsanları mutlu edecek şekilde davranmaktır.

Doğruluk:

1. Doğru olma durumu, doğru olanın niteliği.
2. Doğru tutum ve davranış, dürüstlük.
3. Özünde, sözünde, niyetinde ve davranışlarında doğru, dürüst, hakkı gözetir, âdil, ihlaslı ve samimi olma hâlidir.

Dürüstlük:

1. Dürüst olma durumu, doğruluk.
2. Özü sözü bir olma.
3. Bildiğinden, inandığından ve olduğundan başka türlü görünmeye çalışmama.


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Ortadoğu'ya Benzeşme ve Özümleme Politika 17.01.2020
Lider ve İdarecilik Eğitim 10.01.2020
Bazı Ülkelerde Asimilasyon Bilim / Teknik 19.12.2019
Bilim ve Teknoloji Bilim / Teknik 15.12.2019
Bayanlar İffetli Olur (Amaç Asimilasyon) Yaşam 13.12.2019