İyilik Doğruluk ve Dürüstlük

İyilik:

1. İyi olma durumu, iyi olanın niteliği.
2. Hiçbir karşılık beklemeksizin yapılan yardım.
3. İnsanları mutlu edecek şekilde davranmaktır.

Doğruluk:

1. Doğru olma durumu, doğru olanın niteliği.
2. Doğru tutum ve davranış, dürüstlük.
3. Özünde, sözünde, niyetinde ve davranışlarında doğru, dürüst, hakkı gözetir, âdil, ihlaslı ve samimi olma hâlidir.

Dürüstlük:

1. Dürüst olma durumu, doğruluk.
2. Özü sözü bir olma.
3. Bildiğinden, inandığından ve olduğundan başka türlü görünmeye çalışmama.


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Yalıtım (İnşaat) Bilim / Teknik 09.09.2019
Asimilasyon -3 Politika 31.08.2019
Asimilasyon -2 Politika 27.08.2019
Terör -6 Politika 26.08.2019
Terör Politika 12.08.2019
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Eğitim Ve Öğretim Eğitim 05.09.2019
İHA kurs bilgilendirme (İHA Course of in the formal) Eğitim 21.08.2019
İHA kurs bilgilendirme (İHA Course of in the formal) Eğitim 20.08.2019
İHA kurs bilgilendirme (İHA Course of in the formal) Eğitim 19.08.2019
Budalalık mı? Ahmaklık mı? Eğitim 26.07.2019