İyilik Doğruluk ve Dürüstlük

İyilik:

1. İyi olma durumu, iyi olanın niteliği.
2. Hiçbir karşılık beklemeksizin yapılan yardım.
3. İnsanları mutlu edecek şekilde davranmaktır.

Doğruluk:

1. Doğru olma durumu, doğru olanın niteliği.
2. Doğru tutum ve davranış, dürüstlük.
3. Özünde, sözünde, niyetinde ve davranışlarında doğru, dürüst, hakkı gözetir, âdil, ihlaslı ve samimi olma hâlidir.

Dürüstlük:

1. Dürüst olma durumu, doğruluk.
2. Özü sözü bir olma.
3. Bildiğinden, inandığından ve olduğundan başka türlü görünmeye çalışmama.


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Önce Vatan Politika 21.05.2019
İyilik ve Doğruluk Eğitim 20.05.2019
Vatanı Ya Sev Yada Terket -2 Politika 19.05.2019
Misyoner ve Asimilasyon Politika 18.05.2019
Asimilasyon Politika 16.05.2019