ATAMIZ KİM

Felsefeden, bilimden, ve dini tanımlayan Din hadisileri’nden uzak toplumlar kendilerine gerçekleri ve doğruları önder, lider bulamadıkları için geçmişlerine, atalarına sarılırlar önder, lider olarak oysa dünyada  geçmişi vahşi, barbar olmayan; vahşetle, barbarlıkla, cehaletle, akıldışılıkla, insanlıkdışılıkla, işkenceyle, zalimlikle, kötülükle dolu olmayan millet yoktur.

 

Oysa felsefe, bilim, ve dini tanımlayan Din hadisileri yani insanlık doğru, iyi, güzel şeyler ister.

 

Vahşi, barbar, ahlaksız, vicdansız, merhametsiz anneler, babalar, evlatlar karşısında ‘Böyle anne olmaz olsun’, ‘Böyle baba olmaz olsun’, ‘Böyle anne, baba olmaz olsun’, Böyle evlat/çocuk olmaz olsun’ anlayışı milletler açısından, geçmişlerine baktıklarında ‘Böyle ata olmaz olsun’ olarak da uygulanmak zorundadır yoksa mantıksızlık, tutarsızlık, adaletsizlik, haksızlık, yanlış olur.

 

Yani her millet kendi geçmişine, kendi tarihine bakmak zorundadır.

 

Gerçek ki doğru insanın ve doğru insanlığın ya da insanın ve insanlığın tek bir doğru atası, tek bir doğru kökeni vardır; o da yalnızca doğruyu, iyiyi, güzeli, insancalığı içeren felsefe, bilim, ve dini tanımlayan Din hadisileri’dir.

 

 

Necdet Gürçiftçi

Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge

İnternette yayınlandığı zaman: 30.4.19/02.37

(Öteki yazılarımı 'www.siir-defteri.com' sitesinde okuyabilirsiniz.)