SÖZLÜK DEĞİL SÖZCÜKLÜK SAVIM

Dahi Atatürkçe Türkiye'de Türkiye adlı bir devlet kurulmasının temelleri atılmış olmasına karşın O’ndan sonra gelen vahi siyasetçiler yüzünden bence yani felsefeye göre gerçekte Türkiye'de Türkiye kurulmuş durumda değildir; var olan Türkçe de, Türkiye de varsayımsaldır, sanıdır, yanılsamadır.

 

Gerçekte bu topraklarda ve dünyada Türkiye diye bir devlet, ülke nicelik olarak var olmasına karşın nitelik olarak yoktur çünkü Atatürk'ten sonra gelen iktidarlar, siyasetçileri Atatürk'ün 'İlim, ahlak, Türkçe' üçlemesini, ilkelerini önce rafa kaldırmışlardır, sonra da çöpe atmışlardır.

 

Türkiye'de ve dünyada isim ve toprak olarak var olmasına karşın Atatürk'ün de düşündüğü gibi gerçek, nitel bir Türkiye, Türkiye devleti, Türkiye halkı, Türkiye ülkesi neden yoktur? Çünkü herşeyden önce Türkiye Atatürk'ün temel üçlemesinden yani ilimden, ahlaktan, Türkçe'den uzaklaştırılmıştır ve bu da siyasetçilerce yapılmıştır.

 

Felsefesiz bir ülke bilim ve teknoloji içinde de olsa yozluk, saçmalık, yanlışlık, gerilik içindedir.

 

Türkiye'de Türkçe'nin olmamasının sayısız somut belirtisi vardır; bunlardan biri de 'Sözlük' sözcüğüdür. Sözlük sözcüğü anlamı açısından kendi kendisi ile çelişir çünkü sözlük denilen şeyin içinde sözler değil sözcükler vardır; bu nedenle de adlı 'Sözlük' değil 'sözcüklük' olmalıdır.

 

Bu ülkenin bu ülke olması için yüzlerce, binlerce siyasetçiye, tüccara gereksinimi yok; üçbeş düşünür(filozof), alim, bilge bu işi çözer ve gerçekleştirir.

 

Bence Atatürk'ün, Atatürkçülüğün, gerçek Chp'nin, gerçek Türkiye'nin Altı ok'u değil; Üç oku var: İlim, ahlak ve Türkçe.

 

Gerçek, doğru, bilimsel, felsefel Türkçe yoksa gerçek, doğru Türkiye de yoktur.

 

 

Necdet Gürçiftçi

Patentsiz, dinsiz, yerli üretim bir Türk/Türkiye bilgesi

İnternette yayınlandığı zaman: 10.11.15/12.19