Terörün Amacı

Terörün amacı belirlenen hedeflere ulaşmak için bir korku iklimi yaratmak, toplumda ve kişilerde korku, panik ve ümitsizlik duygusu yaratarak devlete olan güveni ortadan kaldırmak, sosyal bütünlüğü bozmak ve bu yolla toplumsal düzeni bozarak istediği hedeflere ulaşmaktır.

Terörün amaçlarından bazıları şu şekilde sıralanabilir:

- Halkı veya hedef topluluğu korkutup dehşete düşürmek

- Yerleşik otoriteyi tahrip etmek 

- Otoriteye veya düzene karşı olan güçleri harekete geçirmek

- Kamuoyunu olumlu(kendi lehine) veya olumsuz (otorite aleyhine) yönlendirmek

- Siyasal güç odaklarını eline geçirmek ve var olan yönetimi devirmek