AKP TÜRKLÜK MÜSLÜMANLIK VE İNSANLIK

Akp gerçekten bir mantıksızlık, tutarsızlık, Türklüğe aykırılık, dinliliğe aykırılık ve insanlığa aykırılık dünyası. Bu halini de belli ki seçim sandıkları, 'Millet iradesi' dediği şeyle, ekonomiyle ve teröre karşı savaşla fark ettirmemeye ya da olağan göstertmeye ya da çaktırmamaya ya da görmezden gelmeye, getirtmeye ya da önemsiz göstermeye, göstertmeye çalışmakta.

Akp Türklükten, Müslümanlıktan ve insanlıktan söz ediyor.

Ancak bebek kardeşlerini, çocuk kardeşlerini, öz annelerini, öz babalarını bile öldürtmekten çekinmemiş; ve bunu bir rastlantı ya da kaza olarak değil de kasıtlı, gelenek, hukuk, hak, görev, savunulan birşey olarak yapmış Osmanlı hanedanlığı'nı ve Osmanlı sultanlarını kasıtlı, övünç, onur, gurur, önder, lider olarak baştaçı ediyor. 

Devlet bekası için de olsa, ne amaçla olursa da olsa bebekleri, çocukları öldürtmek Türklüğe de, Müslümanlığa da, insanlığa da, adalete de sığmaz. Ne amaçla olursa olsun bebekleri, çocukları öldürtmek te, öldürenleri baştaçı etmek, onurlandırmak ta Türklüğe de, Müslümanlığa da, insanlığa da, adalete de aykırıdır. Ancak belli ki zaten kendisi bir mantıksızlık ve tutarsızlık olan Akp'ye bu mantıksızlık ve tutarsızlık hiç te önemli gelmeyecektir.

Zaten Akp mantıklı ve tutarlı bir dünya olsaydı 'Türkçe ile felsefe ve bilim olmaz, Türkçeyi terk edelim' demezdi; Atatürk'e, Kurtuluş savaşı'na, Lozan anlaşması'na hakaretler edenlere sevgi, saygı içeren ziyaretlere gitmezdi.

Dünyanın, insanlığın, zekanın, akılın, mantığın, beyinin, ruhun, felsefenin, bilimin en yüksek mantığı dini tanımlayan, 'Din bilimdir/ilimdir, ahlaktır, vicdandır, merhamettir, dürüstlüktür, adilliktir, medeniliktir' diyen Din hadisileri'dir yani Din hadisileri'ne aykırı bir kişiliği olanlar ne felsefeyi ne bilimi ne dini ne ekonomiyi ne sanatı doğru öğrenebilirler.

Terör örgütlerini haklı olarak 'Bebek katilliği, çocuk katilliği' ile suçlayanların; bebekleri çocukları öldürtme geleneğine, töresine, düzenine sahip Osmanlı hanedanlığı diktatörlüğü devletini ve sultanlarını baştaçı etmeleri; sonra da Türklükten, Müslümanlıktan, insanlıktan kalkanmaktan, adaletten söz etmeleri tuhaf bir haldir, ve hem mantıksızlık hem de tutarsızlık halidir.

Bu nedenle hep diyorum ki: Osmanlıcılık hem insanlık suçudur hem de akıl-ruh sağlığına zararlı, aykırı, olumsuz, karşıt bir haldir.


Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 7.4.19/08.14