Bir Varlığın Ölümüne Allah mı Karar veriyor?

“Bir kimseye, yaşadığı süre zarfında ölümün dokunması, ancak Allah’ın bilgisi dahilindedir. Kim dünya menfaatini dilerse  ona onu veririz, kim de ahiret kazancını arzu ederse ona da o verilir. Şükredenleri -verilen nimetlerin şuurunda olup hakkıyla yaşayanları- mükafatlandıracağız.”(Al-i İmran 145)

Bu ayeti baz alarak “Allah'ın insan ölümünü tayin ettiğini” ifade edenler oluyor. Ki, birçok mealde de maalesef bu fikir doğrultusunda yorumlar mevcuttur. Halbuki Allah’ın koyduğu yasalar çerçevesinde “nedensellik" ilkesi de göz önünde bulundurularak her bir şeye sebeplerin olduğunu görmek zor değildir. Eğer Allah ölüm saatini tayin etmişse, o zaman intihar eden kişinin bu konuda herhangi  bir maruzatı veya mesuliyeti de yoktur demektir. Çünkü nasıl olsa o kişinin ölüm vaktine Allah karar vermiş ve intihar da sadece basit bir sebeptir. İşte böyle bir mantıkla hareket edilirse Allah (hâşâ) onaylamış oluyor bu intihar olayını veya intihar edenin bundan hiçbir mesuliyeti de kalmamış oluyor. Mesela bir başka örnek daha vereyim; Allah, Kur'an'da birilerinin, haksız yere başka birisinin canını almaması gerektiğini görüyoruz ve biliyoruz(Maide 32). Haksız yere ölen kişinin ölüm saatini Allah mı belirlemiş oluyor o halde? Durum buysa eğer, katil veya maktulun bundan hiçbir sorumluluğu yok demektir. 

İşin aslına dönecek olursak; ölüm saatini, var olan yasalar içerisindeki sebepler belirler. Allah, bir düzen tayin etmiş, bir yasa ortaya koymuş ve var olabilecek her şey de, bu düzen ve yasalar içerisindeki sebepler dahilinde gerçekleşmektedir. Kimileri ecel kavramını da yanlış anlamış ve ecelin bir son oluş ya da ölüm süresinin vakti olduğunu zannetmektedir. Ecel, bir yaşam süresidir. Yani yaşam anı, var oluşun olduğu süre zarfıdır. Buna en güzel delil, En'am 2. ayettir:
“O sizi bir tür maddeden/balçıktan yarattı ve  bir yaşam süresi tayin etti. Bu süre ki O'nun katında ecel olarak isimlendirildi. Bunlara rağmen siz hala kuşku içerisindesiniz.” 
Birçok  mealde  ayetle ilgili aktarılan  yanlış bilgi şu: Allah sizi yarattı ve size ecel tayin etti, yani ölüm tayin etti. Aksine, Allah, bu ayette “sizi yarattım ve SONRA size bir yaşam süresi tayin ettim” buyurur. Çünkü yaratmadan/yaratılmadan hemen sonra ölüm değil, yaşam vardır. Yaşam olmadan bir ölüm gerçekleşmez. En başta sunduğumuz ayette de ecel ve ölüm kelimeleri birden kullanılır. Eğer ecel bir ölüm anı ise, o zaman Bu ayette iki kavramın da birlikte kullanılması mantıksızlık olurdu. Hasılı kelam, ölüm saatini Allah değil; yasalar çerçevesindeki neden-sonuçlar belirler.  Ve olay bu şekilde ele alınırsa herhangi  bir varlığın ölümünden dolayı da Allah suçlanmamış olacaktır. Ölümün Allah bilgisi dahilinde olması durumu ise, Allah’ın kişinin ölümünü gerçekleştirmesi değildir. Yani Allah, haberdardır kimin ne yaptığından ama birilerinin  kararları  üzerinde zorba değildir. 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
FATALİZM’E MAHKÜM HAYATLAR Sosyal 20.01.2019
Milli Piyango Bileti (Ya Çıkarsaaa) Sosyal 18.12.2018
Hangi Ölüler Genel 26.10.2018
İmtihan Nedir? Genel 19.10.2018
Kur’an’da başörtü bir emir midir? Sosyal 11.03.2018
Başlık Kategori Yayın Tarihi
GENÇLER NEDEN EVLEN(E)MİYOR? Sosyal 22.05.2020
ESKİ RAMAZANLARI UNUTMAYALIM Sosyal 15.05.2020
Önce İnsan Olmak Sosyal 09.05.2020
Aklın bir hali olarak; "Analidratik" düşünce Sosyal 04.05.2020
Cehalet Salgını Sosyal 30.04.2020

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.